Platform & commissies zeilen

Hoe zien het platform en de commissies eruit, wat doen ze en wie zijn de leden?

Platform Zeilen

Functie: Het platform is bij uitstek de plek voor het actieve contact met, en de inspraak van, aangesloten verenigingen. Hierbij staat de inhoud en niet de (formele) organisatie voorop. In 2020 verbreden we de platforms en geven we deze positie. Het is de bedoeling dat ook andere relevante stakeholders toegang krijgen tot platforms.

Leden: Peter Burggraaff, Max Blom

Aanmelden om mee te praten over focus en te ondernemen activiteiten kan. Stuur dan een bericht naar wedstrijdsport@watersportverbond.nl.

Zeilraad

Functie: De zeilraad is het onafhankelijk orgaan binnen het Watersportverbond dat een hoger beroep (Artikel 70 Regels van het Wedstrijdzeilen) afhandelt. Maar ook het eventueel verder definiëren van de regels bij onduidelijkheid hoort tot de taken. Ook is de Zeilraad belast met de behandeling van zaken betreffende wangedrag door deelnemers aan een zeilevenement (regel 69).

Leden: Dieter van der Schilden (voorzitter), Herman van der Steen (secretaris), Margriet Pannevis, Frans de Vries Lentsch, Geert Geelkerken, Jos Spijkerman, Gerard Vervoort en Paul de Groot.

Leden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering.

De Zeilraad is bereikbaar via wedstrijdsport@watersportverbond.nl.

Reglementen commissie

Functie: De Reglementen commissie heeft adviserende en beleidsondersteunende taken met betrekking tot nationale en internationale regelgeving over de volle breedte van de sport. Met name de vertaling van de Racing Rules of Sailing (RvW) is een kerntaak. Ook personen die een nadere uitleg over (de uitvoering van) de diverse reglementen wensen kunnen terecht bij de Reglementen commissie.

Leden: Geert Geelkerken (voorzitter), Eric Kling (secretaris), Margriet Pannevis, Marielle van der Starre, Joost ter Velde, Hans Ardon en Pauline den Burger.

De Reglementen commissie is bereikbaar via wedstrijdsport@watersportverbond.nl.

Technische commissie wedstrijdklassen

Functie: De TCW heeft adviserende en beleidsondersteunende taken.m.b.t. technische zaken van Nationale en Internationale Wedstrijdklassen en verricht haar werkzaamheden ten behoeve van het Platform en het Algemene Bestuur.

Leden: Jacob Miedema (voorzitter), Maarten Groot, Martin Heineke, Fred Kats, Simon vd Meer, Marc Sluimer, Lex Verheus en Dick Zaal.

De Technische commissie wedstrijdklassen is bereikbaar via michiel.woort@watersportverbond.nl.

Internationale afvaardiging

Functie: Het Watersportverbond is aangesloten bij meerdere Internationale koepelorganisaties en vaardigt personen af om, in opdracht van het Platform en het Algemeen Bestuur, de Nederlandse belangen te vertegenwoordigen.

World Sailing:

 • Rob Franken: MNA Vertegenwoordiger
 • JJ Korpershoek: Werkgroep Standard Class Rules binnen het Equipment Committee
 • Roy van Aller: Werkgroep Offshore Special Regulations – In Build Validation binnen het Oceanic & Offshore Committee
 • Margriet Pannevis: Lid van de Medical Committee
 • Eric Mehlbaum: Werkgroep ‘Rule 42’ binnen het Race Officials Committee
 • Henry Sleutel: Werkgroep Appendix CBS Blind Match Racing binnen het Racing Rules Committee

Offshore Racing Congress:

 • Dirk-Jan Zweers: MNA Vertegenwoordiger
 • Willem de Jonge Ellemeet: Technical Committee
 • Roy van Aller: Werkgroep Offshore Special Regulations

European Sailing Federation:

 • Rob Hoogstra: MNA Vertegenwoordiger

International Sailing League Association:

 • Rob Franken

Protocol huldigingen:
Heeft als functie het correct waarderen van (internationaal) aansprekende prestaties. Graag ontvangen wij meldingen van (Internationaal) aansprekende prestaties.

Hylke Steensma
Wedstrijdsport

Vragen over dit dossier? Neem contact met mij op en ik help je verder!

Contact

Contact opnemen kan via onderstaande knop.

De partners van het Watersportverbond