Platform & commissies

Hoe zien het platform en de commissies eruit, wat doen ze en wie zijn de leden?

Platform Wedstrijdsport; Zeilen, Kite- en Windsurfen

Functie: Het Platform is bij uitstek de plek voor het actieve contact met, en de inspraak van, aangesloten verenigingen en klassenorganisaties. Hierbij staat de inhoud en niet de (formele) organisatie voorop. Het Platform kent een eigen reglement.

Het Platform heeft zich ten doel gesteld de zeil, kite- en wind/wingsurfsport in het algemeen en de wedstrijdsport in het bijzonder op de kaart te zetten. Speciaal gaat onze aandacht uit naar het verbeteren van de infrastructuur, organisatie en de public relations. Meer dan andere sporten heeft de zeilsport last van de vergrijzing. Het enthousiasmeren van de jeugd voor onze sport is dan ook een van onze speerpunten. Daarnaast willen wij voor alle zeilers van Nederland de rol van het Watersportverbond helder krijgen en het nut van een actieve sportbond benadrukken.

Het Platform is te bereiken via: Platformwedstrijdsport@watersportverbond.nl

We stellen de leden van het Platform graag aan je voor:

Arend van Bergeijk
Accountmanager Wedstrijdsport

Heeft u een vraag? Neem contact met mij op en ik help je verder!

Voorzitter: Sander Jorissen
Tevens bestuurslid Wedstrijdsport.

Verenigingen / klassenorganisaties / wedstrijdorganisaties: vacature

Rating klassen: vacature

Eenheidsklassen: vacature

Boards: vacature

Jeugd: vacature

Race officials commissie: vacature

Trainer/Coach commissie: vacature

Reglementen commissie: vacature

Technische commissie wedstrijdklassen: vacture

Zeilraad

Lees hier meer over de rol en de leden van de Zeilraad

De zeilraad is te bereiken via zeilraad@watersportverbond.nl


Reglementen commissie

Functie: De RegCie heeft adviserende, beleidsondersteunende en uitvoerende taken met betrekking tot nationale en internationale regelgeving over de volle breedte van de sport. Met name de vertaling van de Racing Rules of Sailing (RvW) is een kerntaak. Ook personen die een nadere uitleg over (de uitvoering van) diverse reglementen wensen, kunnen terecht bij de Reglementen commissie. De RegCie kent een eigen reglement.

Leden: Margriet Pannevis (voorzitter), Eric Kling, Hans Ardon, Casparus Vlasblom, Geert Geelkerken, Rienko de Kraker, Max Marselis en Pauline den Burger.

De RegCie is bereikbaar via RegCie@watersportverbond.nl.

Technische commissie wedstrijdklassen

Functie: De TCW heeft adviserende, beleidsondersteunende en uitvoerende taken m.b.t. technische zaken van Nationale en Internationale Wedstrijdklassen en verricht haar werkzaamheden ten behoeve van het Platform en het Algemene Bestuur. De TCW kent een eigen reglement.

Leden: Jacob Miedema (voorzitter), JJ Korpershoek, Toon Neijman, Simon van der Meer en Gert Ruesink.

De TCW is bereikbaar via wedstrijdsport@watersportverbond.nl.

Race Officials commissie

Functie: De ROC heeft adviserende, beleidsondersteunende en uitvoerende taken m.b.t. Officials en vrijwilligers betrokken bij wedstrijdorganisaties en verricht haar werkzaamheden ten behoeve van het Platform en het Algemene Bestuur. De ROC kent een eigen reglement.

Leden: Arjen Wildeboer, Hellen van Bazel, Leendert Faber en Wouter Wessels.

De ROC is bereikbaar via ROC@watersportverbond.nl.

Trainer/Coach commissie

Functie: Als spreekbuis van de trainer/coaches van verenigingen en klassenorganisaties heeft de TCC adviserende, beleidsondersteunende en uitvoerende taken en verricht haar werkzaamheden ten behoeve van het Platform en het Algemene Bestuur. De TCC kent een eigen reglement.

Leden: Rob Sepers en Mark Schuurman, mede ondersteund door Koen van Esch en Jacco Koops.

De TCC is bereikbaar via TCC@watersportverbond.nl.

Internationale afvaardiging

Functie: Het Watersportverbond is aangesloten bij meerdere Internationale koepelorganisaties en vaardigt personen af om, in opdracht van het Platform en het Algemeen Bestuur, de Nederlandse belangen te vertegenwoordigen.

World Sailing:

  • Remco de Goederen: MNA Vertegenwoordiger, Council member
  • Jan Martin Wilschut: Voorzitter Classes Committee, Council member
  • Margriet Pannevis: Lid van de Medical Commission

Offshore Racing Congress:

  • Peter Tjalma: MNA Vertegenwoordiger
  • Willem de Jonge Ellemeet: Technical Committee

European Sailing Federation:

  • Rob Hoogstra: MNA Vertegenwoordiger

International Sailing League Association:

  • Rob Franken

Protocol event huldigingen:
Heeft als functie het correct waarderen van (internationaal) aansprekende prestaties. Graag ontvangen wij meldingen van (Internationaal) aansprekende prestaties via wedstrijdsport@watersportverbond.nl


Contact

Contact opnemen kan via onderstaande knop.

De partners van het Watersportverbond