Platform & commissies

Hoe zien het platform en de commissies eruit, wat doen ze en wie zijn de leden?

Platform Wedstrijdsport; Zeilen, Kite- en Windsurfen

Functie: Het platform is bij uitstek de plek voor het actieve contact met, en de inspraak van, aangesloten verenigingen en klassenorganisaties. Hierbij staat de inhoud en niet de (formele) organisatie voorop.

Het Platform heeft zich ten doel gesteld de zeil, kite- en windsurfsport in het algemeen en de wedstrijdsport in het bijzonder op de kaart te zetten. Speciaal gaat onze aandacht uit naar het verbeteren van de infrastructuur, organisatie en de public relations. Meer dan andere sporten heeft de zeilsport last van de vergrijzing. Het enthousiasmeren van de jeugd voor onze sport is dan ook een van onze speerpunten. Daarnaast willen wij voor alle zeilers van Nederland de rol van het Watersportverbond helder krijgen en het nut van een actieve sportbond benadrukken.

We stellen de leden van het platform graag aan je voor:

Arend van Bergeijk
Manager Wedstrijdsport

Heeft u een vraag? Neem contact met mij op en ik help je verder!

Voorzitter & Communicatie: Max Blom Sr (platformwedstrijdsport@watersportverbond.nl)
In mijn jonge jeugd werd ik al gegrepen door het wedstrijdzeilen. De eerste meters werden gemaakt in de Piraat (’65) en later Vaurien (’69 – ’74), terwijl het serieuzere werk begon in de Solo (1974). In 1984 maakte ik de overstap naar de Regenboog met in 1985 de aanschaf van de 123, twee jaar later verruilde ik die voor de meer bekende Maximum met zeilnummer 131. In de periode daarna is de Regenboog de rode draad gebleven met uitstapjes naar de J22, toch weer even Solo en Olympiajol. In 2016 is de Pampus aan “de vloot” toegevoegd en vorig jaar de Finn.

Sinds ik mij enigszins teruggetrokken heb uit mijn professionele leven, kan ik de komende jaren tijd vrijmaken om te trachten KWV De Kaag (waarvan ik sinds 2019 voorzitter ben) en het platform zeilen de toekomst te geven die het beide past. Samen met het voltallige team kijk ik ernaar uit de zeilsport en in het bijzonder de wedstrijdzeilsport de nieuwe impuls te geven die het verdient.

Financiën: Piet Hibma
Piet is financieel expert en heeft een lange ervaring binnen de watersport, zowel in Workum als bij de KWS in Sneek heeft hij gedurende een langere periode “op de centjes gepast”. Hij heeft een netwerk dat ertoe doet en weet hoe de watersport hazen lopen. Bijkomend prettig gegeven is zijn betrokkenheid in het noorden, een belangrijke deel van watersport minnend Nederland.

Reglementen: vacature

Opleidingen: vacature

Jeugdzaken: vacature

Kajuitjachten & Evenementen: Martine Vos
Ik heb van jongs af aan gezeild, van laser tot en met de J Class ‘Rainbow’. Het water zit in mijn bloed. De laatste jaren heb ik veel wedstrijden georganiseerd en van daaruit ben ik ook betrokken geweest bij de oprichting van de Holland Regatta Club, een wedstrijd organiserende vereniging. Alweer 14 jaar ben ik de hoofdorganisator van de Van Uden Reco Stellendam en Medemblik Regatta. De daarmee opgedane ervaringen breng ik graag in bij het Platform Zeilen, zodat we alle aspecten van het zeilen kunnen dekken.

Verenigingen & Klassenorganisaties : Gerlof van der Werf
Sinds 1990 ben ik bestuurlijk en fysiek actief binnen de watersport in Nederland. Zo was ik onder anderen 17 jaar voorzitter sectie wedstrijdzeilen van de KWS/Sneekweek hierna was ik 15 jaar voorzitter van de commissie PR & Sponsoring van de KWS. Ik was wedstrijdleider bij vele evenementen als EK, NK en clubwedstrijden. In mijn professionele leven was ik werkzaam als afdelingshoofd van de afdeling Cardiologie in het Antonius Ziekenhuis in Sneek. Vanuit die functie ben ik betrokken geweest bij veel watersport-gerelateerde projecten zoals bijvoorbeeld, Ambulance boot, AED project Zuid-West Friesland, Hart en Zeil en Draadloos Friese Meren. Ik wil mij graag inzetten voor het Platform Zeilen, omdat er veel werk is te verzetten op vele vlakken zoals Opleidingen, Jeugd, Communicatie, wedstrijdkalender, contact klasse organisaties enz. Onder het motto “Niet het verleden is belangrijk, maar vooral de toekomst” ga ik  graag deze uitdaging aan.

Kajuitjachten & Rating: Erik van Vuuren
Zeilen is mijn (professionele) leven. Door kansen aan te grijpen, kwam ik op jonge leeftijd in aanraking met ervaren grote boot zeilers, waarmee we o.a. het WK X’99 en de Admirals Cup wonnen. Na mijn studie (werktuigbouw) en diverse specialistische recherche en management functies binnen het bedrijfsleven, ben ik mij vanaf 2008 fulltime op de zeilsport gaan richten. Vanuit eigen beheer zijn diverse bijzondere en succesvolle zeilcampagnes geïnitieerd. Sinds 2015 maak ik als wedstrijdcommissaris deel uit van het bestuur van de Noordzee Club. Om de zeilsport in de breedte te stimuleren en een structurele basis voor onze helden van morgen te creëren, zullen we elkaar (zeilers, verenigingen, klassenorganisaties en Watersportverbond) beter moeten gaan informeren, keuzes begrijpelijk beargumenteren én vooral mensen (blijven) stimuleren voor de zeilsport. Vanuit die filosofie wil ik mij graag inzetten. Daarin zal ik mij toeleggen op het niveau, de kwaliteit en het toegankelijker maken van het grote boot (zee)zeilen, waaronder de rating klassen (ORC-IRC).

Technische zaken: Bob Heineke

Zoon van een zeilmaker, geboren en getogen in Loosdrecht dus als vanzelfsprekend een warme band met de zeilsport. Ik ben enthousiast om onderdeel uit te maken van een groep watersportliefhebbers die gezamenlijk het zeilen, kite- en windsurfen stevig op de kaart gaan zetten. Aan de fok negen jaar lang bij pa in de Pampus is de belangrijkste periode geweest voor mijn zeilopleiding. Veel tactische, mentale en onder andere technische aspecten van het wedstrijdzeilen zijn toen tot in detail uitgelicht, besproken en uiteindelijk ook geleerd. Een groot deel van mijn kennis heb ik van hem meegekregen en mede daardoor heb ik er vertrouwen in om de juiste toegevoegde waarde te kunnen leveren voor het Platform Wedstrijdsport.


Zeilraad

Lees hier meer over de rol en de leden van de Zeilraad


Reglementen commissie

Functie: De RegCie heeft adviserende en beleidsondersteunende taken met betrekking tot nationale en internationale regelgeving over de volle breedte van de sport. Met name de vertaling van de Racing Rules of Sailing (RvW) is een kerntaak. Ook personen die een nadere uitleg over (de uitvoering van) diverse reglementen wensen, kunnen terecht bij de Reglementen commissie.

Leden: Margriet Pannevis (voorzitter), Eric Kling, Hans Ardon, Casparus Vlasblom, Marcel Bult, Geert Geelkerken, en Pauline den Burger.

De RegCie is bereikbaar via wedstrijdsport@watersportverbond.nl.

Technische commissie wedstrijdklassen

Functie: De TCW heeft adviserende en beleidsondersteunende taken.m.b.t. technische zaken van Nationale en Internationale Wedstrijdklassen en verricht haar werkzaamheden ten behoeve van het Platform en het Algemene Bestuur.

Leden: Jacob Miedema (voorzitter), Maarten Groot, Martin Heineke, Fred Kats, Simon vd Meer, Marc Sluimer, Lex Verheus en Dick Zaal.

De TCW is bereikbaar via wedstrijdsport@watersportverbond.nl.

Race Officials commissie

Functie: De ROC heeft adviserende en beleidsondersteunende taken.m.b.t. Officials en vrijwilligers betrokken bij wedstrijdorganisaties en verricht haar werkzaamheden ten behoeve van het Platform en het Algemene Bestuur.

Leden: vactures (commissie i.o.)

De ROC is bereikbaar via wedstrijdsport@watersportverbond.nl.

Internationale afvaardiging

Functie: Het Watersportverbond is aangesloten bij meerdere Internationale koepelorganisaties en vaardigt personen af om, in opdracht van het Platform en het Algemeen Bestuur, de Nederlandse belangen te vertegenwoordigen.

World Sailing:

  • Remco de Goederen: MNA Vertegenwoordiger, Council member
  • Jan Martin Wilschut: Voorzitter Classes Committee, Council member
  • Margriet Pannevis: Lid van de Medical Commission

Offshore Racing Congress:

  • Peter Tjalma: MNA Vertegenwoordiger
  • Willem de Jonge Ellemeet: Technical Committee

European Sailing Federation:

  • Rob Hoogstra: MNA Vertegenwoordiger

International Sailing League Association:

  • Rob Franken

Protocol event huldigingen:
Heeft als functie het correct waarderen van (internationaal) aansprekende prestaties. Graag ontvangen wij meldingen van (Internationaal) aansprekende prestaties via wedstrijdsport@watersportverbond.nl


Contact

Contact opnemen kan via onderstaande knop.

De partners van het Watersportverbond