Reglementen en kwalificatienormen kanosport

Internationale Regelgeving

De internationaal geldende regels kun je vinden op de website van de International Canoe Federation.

Nationale regelgeving

Het Watersportverbond verzorgt vertalingen van internationale regelgeving en stelt per discipline reglementen op die van toepassing zijn op de Nederlandse Kampioenschappen en (als leidraad kunnen gelden voor) overige wedstrijden. Hierin zijn tevens de regels omtrent de wedstrijdlicenties vastgelegd.

Nationale kwalificatienormen

Voor het behalen van startplekken op internationale wedstrijden in 2024 zijn er per discipline kwalificatienormen opgesteld. Hierin wordt het proces beschreven hoe kanovaarders namens Nederland in actie kunnen komen bij bv. EK, WK en/of World Cup. Voor de vier Nederlandse selecties kanopolo is een selectie-reglement opgesteld.


Sport-overstijgende regelgeving

Regels over doping vind je op de website van de Dopingautoriteit en ook de site van ICF
ICF heeft voor atleten een 'anti-doping programma' opgesteld. 

Het Watersportverbond hanteert World Sailing's ethische code, met o.a. seksuele intimidatie, matchfixing en anti-betting codes voor de bij haar aangesloten (nationale) sporten, tenzij specifieke regelgeving vanuit de betreffende internationale sportorganisatie van toepassing is.

De partners van het Watersportverbond