Rating Formulieren

Formulieren voor de rating systemen ORC, IRC, RPL, SW en TR.

Verwerkingstijd

Het controleren en verwerken van aanvragen gebeurt grotendeels handmatig. Het Watersportverbond adviseert rekening te houden met een verwerkingstijd van 3 werkdagen, rekenend vanaf ontvangst van alle (!) benodigde gegevens. Deze verwerkingstijd is exclusief de verwerkingstijd van de rating instanties. Vooruitlopend op een rating eerst een zeilnummer aanvragen doe je hier. Voor een overzicht van de kosten, zie onze prijslijst.

Aanvragen

Het aanvragen van een rating certificaat loopt enkel via Mijn.Watersportverbond.nl. Opgestuurde formulieren zonder bijbehorende aanvraag via Mijn.Watersportverbond.nl worden niet verwerkt. 

ORC

Het Watersportverbond en de klassenorganisatie Noordzeeclub hechten aan een eerlijke competitie. Alhoewel ORC Club de mogelijkheid biedt om op basis van eigenaarsgegevens een meetbrief aan te vragen, adviseren wij om uiterlijk na het eerste jaar van het varen onder ORC de boot te laten meten. Zeker voor wedstrijden met een landelijk karakter heeft een certificaat gebaseerd op gegevens bepaald door een verbondsmeter de voorkeur, ook voor het eerste jaar van deelname.

Hulp nodig bij het invullen van een ORC formulier? Op de site van ORC vind je onder het kopje "Measurement" uitgebreide informatie en handige filmpjes die alle afkortingen en meetmethodes toelichten

 • ORC Club: Voldoe vooraf de kosten via https://mijn.watersportverbond.nl/ waarna het formulier kan worden ingevuld. Voor het aanvragen van een nieuw ORC Club certificaat op basis van gegevens aangeleverd door de eigenaar (al of niet gemeten door een Verbondsmeter, zie ORC Meting). Voor het omzetten van een ORC certificaat uit een eerder jaar naar een nieuwe eigenaar, inclusief het aanpassen van waardes, vult u op het formulier enkel de gegevens van boot en eigenaar in om de boot te identificeren, alsmede de velden die aangepast moeten worden. Indien u waardes van een ORC International certificaat aanpast via dit formulier kan het worden omgezet naar een ORC Club certificaat. 
 • ORC International: Het aanvragen of wijzigen van een ORC International certificaat (m.u.v. bemanningsgewicht en zeilmaten) kan d.m.v. het aanvragen van een ORC Meting
 • ORC Wijziging: Voldoe vooraf de kosten via https://mijn.watersportverbond.nl/ waarna het formulier kan worden ingevuld. Voor aanpassing van waardes van een bestaand ORC certificaat, inclusief het veranderen van eigenaar. Indien u een ORC International certificaat (m.u.v. bemanningsgewicht, zeilmaten en eigenaarsgegevens) aanpast via dit formulier wordt het omgezet naar een ORC Club certificaat. Een ORC Wijziging is, na betaling van de aanvraag of verlenging van een abonnement gratis tot uiterlijk 7 dagen na publicatie. Vul op het formulier enkel de gegevens van boot en eigenaar in om de boot te identificeren, alsmede de velden die aangepast moeten worden.
 • ORC One Design: Voldoe vooraf de kosten via https://mijn.watersportverbond.nl/ waarna het formulier kan worden ingevuld. Voor het aanvragen van een ORC One Design certificaat, waarbij alle waarden die van invloed op de rating zijn, als standaard waarden gebaseerd op de klassenvoorschriften zijn opgenomen.
 • ORC Meting: Voor het aanvragen van een meting door een Verbondsmeter
  • Voor een ORC International certificaat moet de boot volledig gemeten worden. Op basis van de gemeten waarden wordt een ORC International certificaat afgegeven
  • Voor een ORC Club certificaat is een meting niet nodig, maar wel mogelijk voor een of meerdere parameters. Waardes die niet gemeten zijn, worden conservatief berekend.

Het uploaden van gegevens en publiceren op de ORC website (en dus beschikbaar zijn voor wedstrijdorganisaties) kan in de regel tot 3 dagen duren.

De ORC certificaten zijn abonnementen en worden jaarlijks verlengd, opzeggen is mogelijk t/m februari van het betreffende abonnements jaar.

Erkende zeilmakers geven bij voorkeur ORC zeil maten door via IMS Editor. Voor het doorgeven van de maten aan de eigenaar is er ook een IMS Sails Measurement Input Form beschikbaar.


IRC

Hulp nodig bij het invullen van een IRC formulier? Op de site van IRC vind je uitgebreide informatie die alle afkortingen en meetmethodes toelichten

 • IRC: Voldoe vooraf de kosten via https://mijn.watersportverbond.nl/ waarna het formulier kan worden ingevuld. voor het aanvragen van een nieuw certificaat. Indien je een aanvraag doet voor een niet-standaard boot / een romp die nog niet bekend is bij het RORC, dien je foto’s van het interieur en onderwaterschip incl. kiel/roer mee te sturen. Indien de boot al eerder een IRC certificaat had, vraag dan een IRC Revalidation  aan. Het correct aanvragen van een nieuw IRC certificaat is niet eenvoudig. Wij adviseren de benodigde maten te laten meten en verwerken door een verbondsmeter. Vraag hiertoe een IRC Meting aan.
 • IRC One-design: Voldoe vooraf de kosten via https://mijn.watersportverbond.nl/ waarna het formulier kan worden ingevuld. Voor het aanvragen van een nieuw certificaat op basis van One-design klassenvoorschriften. Een IRC One-design certificaat wordt jaarlijks verlengd zonder Revalidation formulier.
 • IRC Seconday: Voldoe vooraf de kosten via https://mijn.watersportverbond.nl/ waarna het formulier kan worden ingevuld. Voor het aanvragen van een nieuw secondary certificaat. Deze is enkel aan te vragen wanneer er al een standaard IRC certificaat voor de boot is en er in voorkomende gevallen ook met een andere configuratie wordt gevaren. Het aantal bemanningsleden beïnvloedt de TCC niet.
 • IRC Revalidation: Voldoe vooraf de kosten via https://mijn.watersportverbond.nl/ waarna het formulier kan worden ingevuld. Voor het (jaarlijks) herbevestigen van een eerder afgegeven certificaat
 • IRC Revalidation Secondary: Voldoe vooraf de kosten via https://mijn.watersportverbond.nl/ waarna het formulier kan worden ingevuld. Voor het (jaarlijks) herbevestigen van een eerder afgegeven Secondary certificaat.
 • IRC Amend: Voldoe vooraf de kosten via https://mijn.watersportverbond.nl/ waarna het formulier kan worden ingevuld. Voor aanpassing van een bestaand certificaat, inclusief verandering van eigenaar
 • IRC Trial: Voldoe vooraf de kosten via https://mijn.watersportverbond.nl/ waarna het formulier kan worden ingevuld. Voor het aanvragen van een proef certificaat dien je een actief IRC certificaat op jouw naam te hebben. Je kunt maximaal 6 proefcertificaten per jaar aanvragen, waarvan er maximaal 3 betrekking mogen hebben op de romp.

De standaard verwerkingstijd van het RORC is 28 werkdagen, men kan kiezen voor een versnelde procedure van 5 werkdagen. Houd er rekening mee dat dit de verwerkingstijd van het RORC is, de verwerkingstijd van het Watersportverbond komt hier nog bij. Ingevulde formulieren kunnen opgestuurd worden naar Wedstrijdsport@watersportverbond.nl.

De IRC certificaten zijn abonnementen en worden jaarlijks verlengd, opzeggen is mogelijk t/m februari van het betreffende abonnements jaar.

Een kopie van het laatste certificaat van een andere boot kan je opvragen voor een vergoeding. Er zijn echter beperkingen.

 

RPL

De R&P certificaten zijn abonnementen en worden jaarlijks verlengd, opzeggen is mogelijk t/m februari van het betreffende abonnements jaar.

 

SW & TR

 • TR: Voor het aanvragen van eenTexel Rating waarde.
 • SW: Voor het aanvragen van een Snelheid Wedstrijdschepen waarde (via SailSupport).

De partners van het Watersportverbond