Waarom een wedstrijdlicentie en waar koop ik er een?

Het is belangrijk dat elke wedstrijdzeiler in Nederland in het bezit is van een wedstrijdlicentie. Vraag jij je af waarom en hoe je hem aanschaft? Lees dan hier verder.

Waarom een wedstrijdlicentie?

Om de wedstrijdsport mogelijk te maken is een bijdrage aan de sport noodzakelijk. Zonder de bijdrage uit licenties is het onhaalbaar de wedstrijdsport op een manier zoals die mag worden verwacht, te organiseren. Kortom: zonder licentie, geen wedstrijdsport!

Waaraan worden de inkomsten besteed?

De licentie inkomsten worden 100% besteed aan de wedstrijdsport:

 • Registratie
  Via de licentie voldoet het Watersportverbond aan de verplichting van NOC*NSF, de Nationale Doping Autoriteit en het Instituut Sportrechtspraak om alle deelnemers aan georganiseerde sport te registreren. Daarmee garanderen we ook de subsidies via NOC*NSF.
 • Wedstrijd Officials
  Voor een goede organisatie, juiste baan en correcte startprocedure, maar ook voor protestafhandeling en uitslagverwerking, is een uitgebreid wedstrijdcomité nodig. Deze uit vrijwilligers bestaande comités dragen zorg voor een eerlijke wedstrijd en hebben vanzelfsprekend behoefte aan een goede opleiding en bijscholing. Naast de opleidingen, speelt het Watersportverbond een belangrijke rol in de werving van nieuwe Officials en de afstemming van vraag en aanbod tussen wedstrijdorganisaties en comitéleden, zowel nationaal als internationaal.
 • Regelgeving
  De licentie dient als waarborg voor de acceptatie door wedstrijdzeilers van de Regels voor Wedstrijdzeilen. Kortom: een eerlijk verloop van wedstrijden. De Reglementen Commissie van het Watersportverbond verzorgt iedere vier jaar de Nederlandse vertaling van de Regels voor Wedstrijdzeilen en de juiste bewoording van de Nationale bepalingen. Tevens worden wijzigingen of aanpassingen in de Regels voor Wedstrijdzeilen (Submissions) ingebracht bij World Sailing.
 • Nationale Kampioenschappen
  Voor alle Nationale klassen verzorgt het Watersportverbond de juiste documentatie en uitvoering, inclusief de blauwe wimpels en medailles van alle Nationale Kampioenschappen. De Technische Commissie Wedstrijdzeilen en de Reglementen Commissie van het Watersportverbond dragen hiervoor de verantwoordelijkheid.
 • Internationale vertegenwoordiging
  In de basis worden de regels internationaal bepaald en opgesteld door World Sailing. Meerdere vrijwilligers zetten zich namens het Watersportverbond daartoe in. Mede door de goede samenwerking met o.a. World Sailing en ORC zijn we zo op de hoogste niveaus vertegenwoordigd.
 • Watersport Academy: opleiding tot Wedstrijd Official, Instructeur, Trainer, Coach
  Het Watersportverbond onderhoudt en ontwikkelt de opleiding tot Official via de (online) Watersport Academy.  Ook biedt het opleidingen tot instructeur, trainer en coach. Deze instructeurs, trainers en coaches spelen een belangrijke rol bij het enthousiasmeren van de jeugd voor de sport.  
 • Instroom (jeugd) wedstrijdsport
  Niet in de laatste plaats werken we samen met vele anderen om instroom in onze sport te bevorderen en zodoende ook voor de langere termijn een jeugdige en vernieuwende sport te garanderen.

 

Nieuwe licentiestructuur: eerlijk, toegankelijk, eenvoudig

Sinds 1 januari 2021 is deze licentiestructuur van kracht.

 • Eerlijk

De kosten van de licentie voor de stuurman en bemanning zijn gelijk getrokken. Het is onze overtuiging dat elke deelnemer van een wedstrijd in gelijke mate geniet van de activiteiten die door het Watersportverbond worden verricht.

 • Toegankelijk

Een van de belangrijke speerpunten van het Platform Wedstrijdsport Zeilen, Kite - en Windsurfen van het Watersportverbond is om de wedstrijdsport laagdrempelig en toegankelijk te maken om vervolgens groei te realiseren. Het is geen geheim dat de vergrijzing en krimp in de wedstrijdsport is ingezet. Mede hierom is  er een evenementen-/opstaplicentie voor een aantrekkelijk tarief en korte geldigheidsduur. Op deze manier kan iedereen makkelijk een keer meedoen en proeven van onze mooie sport.

 • Eenvoudig

De abonnementsvorm voor de wedstrijdlicentie komt weer terug! Vanaf de eerstvolgende aankoop van een licentie in 2021 geschiedt de verlenging automatisch.

 

Wat voor type wedstrijdlicenties kan ik kopen?

 • Wedstrijdlicentie geldig voor 1 kalender jaar (wordt jaarlijks automatisch verlengd)
 • Evenementen - opstaplicentie geldig gedurende 7 dagen, startdatum te bepalen bij aanschaf. Deze licentie is een onbeperkt aantal maal per jaar aan te schaffen. De eerste aanschaf is gratis.

Wat is het Platform Wedstrijdsport, Zeilen, Kite - en Windsurfen?

Het Platform Wedstrijdsport is bij uitstek de plek voor actief contact met en inspraak van aangesloten wedstrijdorganiserende verenigingen en klassenorganisaties. Hierbij staat de inhoud en niet de (formele) organisatie voorop. Daarnaast wil het Platform voor alle zeilers, kiters en windsurfers van Nederland het nut van een actieve bond benadrukken.

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond