14,4 miljoen euro voor lokale projecten langs de IJsselmeerkust mede dankzij inzet Watersportverbond

22 april 2021

Mede op initiatief van het Watersportverbond is het Omgevingsfonds Windpark Fryslân opgericht. Deze stichting heeft de komende twintig jaar, vanaf 2021, jaarlijks een bedrag van zo’n 720.000 euro te besteden. Dit geld, afkomstig uit de opbrengsten van het windpark, is bedoeld voor lokale projecten langs de IJsselmeerkust in de gemeente Súdwest-Fryslân. 

Het Omgevingsfonds heeft als doel: het verduurzamen, verbinden, verbeteren, vernieuwen en promoten van de kwaliteiten van het IJsselmeer en de IJsselmeerkust in de gemeente Súdwest-Fryslân. Dit voor de bewoners, het toerisme, de recreatie, de cultuur en het erfgoed. In de adviesraad van de stichting zitten vertegenwoordigers van de dorpen en steden in het gebied, maar ook van het Watersportverbond en natuurorganisatie It Fryske Gea.

 

Watersportverbond in Adviesraad

Een van de taken van deze adviesraad is het beoordelen van de ingediende voorstellen voor projecten en activiteiten en het adviseren van het bestuur over de toekenning van gelden aan deze projecten en activiteiten. Het is niet de bedoeling dat de leden van de Adviesraad zelf contact zoeken met hun achterban om plannen te ontwikkelen. Niettemin is het van belang dat de vertegenwoordiger van het Watersportverbond de watersportplannen/-belangen behartigt.

 

Ideeën aandragen voor een bijdrage

Aan het windpark wordt nu nog druk gebouwd. De planning is dat de 89 windturbines komende zomer geplaatst zijn en (vanaf juli) energie zullen leveren. Over een aantal maanden kunnen inwoners, organisaties en bedrijven uit de IJsselmeerregio meer informatie vinden en hun ideeën aandragen op de website van de Stichting Omgevingsfonds. Hier zijn ook de voorwaarden en de procedure te vinden. De verwachting is dat de website halverwege 2021 in de lucht is.

De partners van het Watersportverbond