Afgifte ICP wordt herzien

29 oktober 2020

Het Koninklijk Nederlands Watersportverbond (KNWV) en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) werken sinds mei aan een aanscherping van de regels voor de afgifte van het Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen (ICP). Aanleiding zijn ontvangen signalen van oneigenlijk gebruik. De exacte uitwerking wordt dit najaar bekend. Begin volgend jaar moeten de nieuwe regels ingaan. 

In Nederland is voor de meeste categorieën pleziervaartuigen geen registratieplicht. Binnen Europa is het daarentegen in vrijwel alle landen verplicht om over een registratiebewijs te beschikken. Om bovenstaande redenen is het ICP in het leven geroepen. Hoewel het ICP geen officieel eigendomsbewijs is, kun je ermee met je pleziervaartuig binnen veel Europese binnen- en kustwateren varen.

Een ICP is uitdrukkelijk geen bewijs van nationaliteit en registratie zoals de zeebrief en geeft niet het recht de Nederlandse vlag te voeren. In Nederland heeft o.a. het Watersportverbond een convenant getekend met het Ministerie I&W om de ICP’s te kunnen afgeven. Het ICP wordt geaccepteerd in landen die Resolutie 13 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE) uit 1986 toepassen. Dit zijn naast Nederland: Oostenrijk, België, Kroatië, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Litouwen, Luxemburg, Roemenië, Servië, Slowakije, Verenigd Koninkrijk. Niet alle landen die Resolutie 13 toepassen geven zelf een ICP uit.

Klik hier voor meer informatie over de geldigheid van het ICP.

Sinds enige tijd bereiken ons signalen van Nederlandse watersporters die problemen ervaren met hun ICP bij officiële instanties in het buitenland. Dit kan leiden tot weigering van passanten of zelfs boten die worden vastgelegd. Landen waarvan bekend is dat zij Resolutie 13 niet hebben ondertekend zijn Italië en Portugal. Eerder leidde dit hier echter niet tot problemen zoals die zich nu openbaren. Dit geldt ook voor Spanje, dat Resolutie 13 eveneens niet heeft ondertekend. Voor landen die het ICP niet accepteren of waarvan het niet bekend is, is het varen met alleen een ICP voor eigen risico. Een zeebrief wordt overal geaccepteerd.

Daarnaast heeft de politie het signaal afgegeven dat het ICP oneigenlijk wordt gebruikt door criminelen. De politie is daarom ook betrokken bij de herziening van het afgifteproces om misbruik ene halt toe te roepen. De aard, omvang en specifieke voorbeelden van misbruik die nu voorbij komen, kende het Watersportverbond niet. 

Het KNWV zet zich in om voor Nederlandse watersporters de mogelijkheid te behouden met hun boot met vakantie te gaan zonder dat daar de ingewikkelde en kostbare documentatie voor nodig is. We zijn in overleg met het Ministerie om een aantal maatregelen bij de afgifte van het ICP op te nemen om misbruik een halt toe te roepen.

Veelgestelde vragen over herziening ICP

Ja, je kan hier nog mee varen. Het ICP kan worden gebruikt in landen die de resolutie hebben geaccepteerd. Klik hier voor een overzicht van de landen waar het ICP geldig is. In deze landen kan je varen in de binnen- en kustwateren. Mocht je naar een land willen varen dat het ICP niet accepteert, dan raden wij aan om een officiële registratie aan te vragen. Dit is een zogenaamde zeebrief. Deze wordt overal ter wereld en op zee geaccepteerd. Klik hier voor meer informatie over de aanschaf van een zeebrief.

Het ICP is twee jaar geldig. Op dit moment kijken wij in samenwerking met het Ministerie I&W naar aanpassingen van de afgifte van het ICP die nodig zijn om misbruik een halt toe te roepen. De uitkomst hiervan zullen we communiceren aan alle ICP houders.

Ja dat kan. Indien je het ICP niet voor de zomer van 2021 nodig hebt, adviseren wij nog even te wachten met de aanvraag. Voor 1 januari 2021 zal duidelijk zijn of en welke wijzigingen er t.a.v. de ICP worden doorgevoerd. Klik hier om een ICP aan te vragen. 

Klik hier om te lezen hoe je je kan uitschrijven voor het ICP. 

Een zeebrief is het bewijs van nationaliteit van het zeeschip en vergelijkbaar met een paspoort voor een zeeschip. Voor zeeschepen die commercieel varen is het verplicht. Pleziervaartuigen kunnen ook een zeebrief aanvragen. Hiermee kan je overal te wereld varen. Lees hier meer over de zeebrief en het aanvragen daarvan.

Het ICP is daarentegen géén bewijs van nationaliteit. Het is enkel een registratiebewijs die geldig is binnen Europese kustwateren en binnenvaarten. Niet alle landen accepteren het ICP. Check hier welke landen het ICP accepteren.

De aanvraag van een zeebrief gaat via Inspectie Leefomgeving en Transport. Één van de voorwaarde is dat u het schip laat opnemen in het Nederlands Kadaster. Op deze website vindt u de procedure. De aanvraag van een zeebrief gaat niet via het Watersportverbond.

Deel dit artikel:

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond