Banken en SWS geven sportclubs ‘lucht’ met uitstel van aflossingsverplichtingen

30 maart 2020

Op 19 maart jl. maakten onder andere ABN Amro, BNG, ING, Rabobank en Triodos Bank gezamenlijk bekend dat ze hun klanten in het midden- en kleinbedrijf te hulp schieten. Voor zakelijke kredieten tot 2,5 miljoen euro kan aflossing voor zes maanden worden opgeschort, als de bedrijven in de kern gezond zijn en niet al betalingsproblemen hadden.

Inmiddels is duidelijk dat ook sportclubs in aanmerking kunnen komen voor deze regeling. Ook SWS heeft na overleg met haar arrangementspartners de toezegging gedaan om in die situatie de afbouw van de borgstelling voor eenzelfde periode op te schorten. De Wit laat weten dat SWS hierin graag samen met de banken optrekt

“Voor veel sportclubs is de financieringslast één van de grotere uitgavenposten. Uitstel geeft de clubs ruimte om te komen tot aanvullende maatregelen om de organisatie draaiende te houden. Dan is het vanzelfsprekend dat ook wij als SWS hieraan bijdragen om de clubs te helpen.”

De werkwijze die de banken hanteren met betrekking tot deze regeling kan in de praktijk verschillen. Zo laat ABN AMRO Bank weten dat clubs voor 31 maart 2020 moeten aangeven als ze geen gebruik willen maken van de uitstelregeling, terwijl clubs die een lening hebben afgesloten bij de Rabobank zich juist moeten aanmelden om het uitstel te krijgen.

Het Watersportverbond adviseert daarom alle clubs om de eigen situatie tijdig in kaart te brengen en om de afspraken af te stemmen met de eigen bank.

 

Uitgelichte artikelen

Coronavirus en watersport

De partners van het Watersportverbond