De Reeuwijkse Plassen (weer) onderdeel van het Hollandse Plassengebied

6 april 2021

Foto credits:  Gert Zeeman

Ontwikkeling:
Bij Gouda is een prachtige stap voor de recreatievaart gezet. Afgelopen maand zijn de Veenplassen opnieuw verbonden geraakt met de Enkele en Dubbele Wiericke en de Oude Rijn voor peddelaars. Op initiatief van De Goudse Peddel heeft Stichting VEEN de voorziening gerealiseerd. Daarmee is het watersportgebied de Reeuwijkse Plassen weer onderdeel geworden van het geheel, zoals het was voor 1927 toen het Gouwekanaal werd gegraven. 

Vervolgstappen:
Er wordt op dit moment gewerkt om de watergebruiker van de Reeuwijkse Plassen betere vaarroutes te bieden richting Bodegraven, Gouda, de Wierickes, Oude Rijn en de Hollandsche IJssel. Zo wordt het voor de kleine sport- en recreatievaart (kano’s, SUP’s, sloepen en roeiboten) makkelijk gemaakt het Plassengebied De Reeuwijkse Plassen af te gaan of op te komen. Ook het onderzoek naar verbeterde brugbediening en doorstroming van de Driewegsluis biedt toekomst.

Achtergrond:
Met deze ontsluitingen verwachten beleidsmakers te komen tot een betere spreiding van het vaarverkeer en een veelzijdiger gebruik van het Reeuwijkse Plassengebied.

Rol Regioteam Zuid-Holland Watersportverbond:
Het regioteam volgt de ontwikkelingen rond de Hollandse Plassengebieden op de voet en voorziet de beleidsmakers van ideeën en feedback. Om die inspraak zo goed mogelijk te organiseren, worden nu voor het eerst webinars georganiseerd. Hierin kunnen watergebruikers en geïnteresseerden hun ideeën delen over de gebiedsontwikkeling.

Webinar 15 april:
Op donderdag 15 april van 20:00 tot 21:30 uur wordt door het Regioteam van het Watersportverbond een webinar georganiseerd rondom de vraag: kunnen de Krimpenerwaard, Reeuwijkse Plassen en Nieuwkoopse Plassen voor de waterrecreatie met elkaar worden verbonden? Via https://www.watersportverbond.nl/nieuws/webinar-betere-verbindingen-tussen-de-hollandse-plassen meldt u zich aan.

De net gerealiseerde overstapplaats tussen de Reeuwijkse Plassen en de Wierickes.

Chris Stoffer van de Goudse Roei&Zeil: “Een enorme impuls voor watersporters. Nu al voor de SUP en kano; hopelijk zal de Konveyer snel volgen voor sloepen en roeiboten.”

Uitgelichte artikelen

In mijn regio Recreatie

De partners van het Watersportverbond