Deel van hydrografische kaartenserie 1800 dreigt te verdwijnen

23 juni 2020

Het Watersportverbond is bezorgd over het mogelijk verdwijnen van een deel van de 1800 serie kaarten. De uitgever van de kaarten - Dienst der Hydrografie -  wil overschakelen naar een andere standaard voor papieren kaarten en overweegt vanwege kostenbesparing een deel van de kaarten uit de 1800 serie niet langer uit te brengen. 

De 1800 serie is een hoogwaardig product dat onder watersporters een hoge waardering kent. Ondanks elektronische varianten wordt de papieren kaart nog breed gebruikt, vooral  als back-up. Kaarten (en kaartplotter varianten) van andere leveranciers, afgeleid van de 1800 serie kaarten, zijn daardoor ook niet zeker van hun voortbestaan. Met daarbij de vraag of dezelfde kwaliteit kan worden gewaarborgd.

Ook Rijkswaterstaat Zee en Delta is er niet gerust op. Zij hebben VINC Nautisch Adviesbureau opdracht gegeven een enquête op te stellen over het gebruik van de kaart 1803 (Westerschelde, Vlissingen tot Antwerpen en Kanaal van Gent naar Terneuzen). Het Watersportverbond roept gebruikers van de kaart met klem op om de enquête in te vullen.

Vul hier de enquête in.

Verzoek tot heroverwegen

Het Watersportverbond heeft middels een brief aan de Dienst der Hydrografie verzocht om haar voornemen een deel van de 1800 serie niet meer uit te geven te heroverwegen en de dekking van de 1800 serie ook in de nabije toekomst te blijven leveren. De Dienst der Hydrografie heeft aangegeven graag met ons in gesprek te gaan.

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond