Financiële gevolgen coronavirus op sportwereld en verenigingen

20 maart 2020

LET OP! de datum van dit nieuwsbericht is 26 maart 2020. Het kan zijn dat er ondertussen nieuwe maatregelen van kracht en/of verlengd zijn. Kijk voor meer informatie in het kennisdossier 'coronavirus en watersport'.

De gevolgen van het coronavirus raken ons allemaal. Sporters, clubs en verenigingen, bonden, organisatoren van sportevenementen, exploitanten en ondernemende sportaanbieders hebben van de ene dag op de andere dag hun activiteiten gestaakt. De sportwereld, onder leiding van NOC*NSF, schat op dit moment de negatieve financiële impact van de genomen maatregelen voor de Nederlandse sportsector op 950 miljoen euro in de periode tot en met de zomer. De financiële gevolgen zullen dus ook impact hebben op ons, de watersport. 


Financiële gevolgen voor vereniging

Iedereen in de Nederlandse sport, van topsporter tot vrijwilliger op de vereniging, werkt mee aan het afremmen van de verspreiding van het virus. Het standpunt van NOC*NSF is daarom dat we dit samen moeten zien op te lossen, samen met de maatschappelijke partners zoals de gemeenten en de rijksoverheid. NOC*NSF en de sportbonden bereiden dit voor door impactanalyses te maken over de financiële gevolgen van de situatie rondom het coronavirus. Het Watersportverbond is hierbij betrokken namens de watersport en dus voor de aangesloten verenigingen. 

De sport heeft de gemeenten en het kabinet opgeroepen om een noodfonds in te richten. Lees hierover meer in een bericht van NOC*NSF. Een update hierover en de gevolgen voor (water)sportverenigingen volgt zodra er meer bekend is.


Moeten we als vereniging contributie blijven incasseren?

Als gezamenlijke sport nemen NOC*NSF, het Watersportverbond en andere sportbonden het standpunt in dat we de kosten die we met z'n allen maken, zoveel mogelijk met z'n allen dragen. Om die reden adviseren we u om in overleg te gaan met uw eigen leden en vooralsnog de contributie gewoon te innen. De hoogte is ook door de leden zelf vastgesteld en de kosten lopen bovendien door, of zijn zelfs hoger. Als deze crisis ook nog na april aanhoudt, dan kan u op dat moment bekijken en met uw leden bespreken of dat dan nog steeds de juiste keuze is. 


Geldt de werktijdverkorting ook voor verenigingen?

De regeling werktijdverkorting is op dinsdag 17 maart komen te vervallen. Er kan vanaf dat moment geen beroep meer op worden gedaan. Daarvoor in de plaats is een tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) in het leven geroepen. Onder voorwaarden kunnen werkgevers met terugwerkende kracht tot 1 maart beroep doen op deze regeling. Paniek of overhaast een aanvraag doen is dus niet nodig. Verder kent de regeling geen financieel plafond. De regeling geldt voor de komende drie maanden met mogelijk een verlenging van eenzelfde periode. Kijk hier voor meer informatie.


Kennisdossier en FAQ ‘coronavirus en watersport'

We houden alle berichten nauwlettend in de gaten. Bij nieuwe berichtgeving over de gevolgen dan berichten wij hier zo snel als mogelijk over. Mocht u ondersteuning nodig hebben bij de uitvoer van de maatregelen dan is het Watersportverbond u graag van dienst. 

Kijk voor meer informatie over het coronavirus en de watersport in het kennisdossier. Hier vindt u ook een FAQ met veelgestelde vragen door watersportverenigingen en watersporters. 

Uitgelichte artikelen

Coronavirus en watersport

De partners van het Watersportverbond