Gevolgen brugbediening en sluizen wegens coronavirus

17 maart 2020

LET OP! de datum van dit nieuwsbericht is 17 maart 2020. Het kan zijn dat er ondertussen nieuwe maatregelen van kracht en/of verlengd zijn. Kijk voor meer informatie in het kennisdossier 'coronavirus en watersport'.

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor de bedieningstijden van de bruggen op verschillende plekken in ons land. In ieder geval in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en de gemeente Haarlem hebben al besloten om tot 6 april de winterbediening aan te houden.

Normaal gesproken gaat per 1 april de zomerbediening in. Dat betekent dat de bruggen vaker en langer bediend worden. Dit vraagt echter extra capaciteit van bedienend personeel en met meer brugbedienend personeel is de kans op besmetting simpelweg groter. Het is van belang om de vaarweg in ieder geval open te houden, maar dan wel met zo min mogelijk personeel.

Bereid uw reis dus goed voor als u gaat varen. De maatregelen hebben met name gevolgen voor de zondags- en avondbediening. Ook zal voor bepaalde bruggen nog, volgens het winterregime, 24 uur van tevoren een opening moeten worden aangevraagd. Het is mogelijk dat meerdere brugbeheerders dit voorbeeld zullen volgen. 

De eerder genoemde brugbeheerders geven aan dat deze situatie in ieder geval tot 6 april duurt. Afhankelijk van de maatregelen van de overheid om het coronavirus in te perken kan besloten worden deze termijn te verlengen. Het Watersportverbond heeft er op aangedrongen om, indien mogelijk (en vanzelfsprekend rekening houdend met de adviezen en noodzakelijke maatregelen rondom het coronavirus), uiterlijk met Pasen de zomerbedieningstijden in te laten gaan.


Update 24 maart 2020, 16:00 uur: start vaarseizoen Overijssel uitgesteld tot 1 juni

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft de Rijksoverheid maatregelen afgekondigd. Het doel hiervan is om verspreiding van het virus te beheersen. Het recreatieve gebruik van het water leidt tot meer mobiliteit en mogelijke contactmomenten. Daarom heeft de provincie Overijssel besloten om de bruggen en sluizen in Noordwest Overijssel tot 1 juni op basis van het winterregime te bedienen.

Dit betekent dat er alleen bediening op afroep mogelijk is voor beroepsvaart en hulpdiensten. Recreatieve vaart is tot 1 juni niet mogelijk. Alleen noodzakelijke recreatieve vaarbewegingen kunnen via de Inspectie Scheepvaart van de provincie Overijssel aangevraagd worden. Denk hierbij aan het verplaatsen van een boot van een werf naar een woning. De provincie neemt deze maatregelen in navolging van de richtlijnen van rijksoverheid en het RIVM.

Deel dit artikel:

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond