Grote solidariteit, ook in de sport

17 maart 2020

De maatregelen ter bestrijding van het coronavirus raken iedereen in Nederland, zo ook de sport. Iedereen draagt op zijn of haar eigen wijze bij aan het zoveel mogelijk indammen en vertragen van de verspreiding van dit virus, zodat we met zijn allen de mensen die een groter risico lopen zo veel mogelijk afschermen. Sporters, trainers, coaches, zzp-ers, clubs, bonden en ook andere sportaanbieders hebben van de ene dag op de andere hun activiteiten moeten staken. Vaak met grote financiële gevolgen.

Terecht doet de overheid, gevolgd door vrijwel alle maatschappelijke organisaties een beroep op ons allen om solidair te zijn. We merken dat er binnen de sport ook grote bereidheid is om de negatieve gevolgen van deze noodzakelijke maatregelen samen te dragen. De solidariteit is groot. Het is goed om te zien dat om ons heen bij de verschillende overheden hard gewerkt wordt aan het voorkomen van te grote negatieve gevolgen van de genomen maatregelen.

NOC*NSF is samen met de sportbonden, waaronder het Watersportverbond, in gesprek met de rijksoverheid en de gemeenten om te bezien hoe de nu door hen gecreëerde noodmaatregelen en noodfondsen er aan kunnen bijdragen dat de sport in Nederland ook na deze crisis haar grote maatschappelijke functie weer snel op kan pakken. 

We houden alle berichten nauwlettend in de gaten. Bij nieuwe berichtgeving over de gevolgen dan berichten wij hier zo snel als mogelijk over. Mocht u ondersteuning nodig hebben bij de uitvoer van de maatregelen dan is het Watersportverbond u graag van dienst. 

Kijk voor meer informatie en een FAQ over het coronavirus en de watersport in het kennisdossier.

Uitgelichte artikelen

Coronavirus en watersport Wedstrijdsport

De partners van het Watersportverbond