Het belang van goed contact met je gemeente!

15 mei 2020

Als je als vereniging of vaarschool wilt starten met les- en/of trainingsactiviteiten is het belangrijk om eerst het protocol van je eigen vereniging en het protocol Verantwoord Watersporten af te stemmen met de gemeente. De regels en beperkingen op het gebied van watersport zijn sterk onderhevig aan de (steeds wijzigende) noodverordeningen van de betreffende veiligheidsregio’s en de bepalingen van de gemeenten. 

Het Watersportverbond heeft een protocol Verantwoord Watersporten opgesteld aan de hand van het protocol Verantwoord Sporten van de NOC*NSF. Deze kan je als vereniging als uitgangspunt gebruiken en toespitsen op het protocol voor jouw eigen vereniging en vervolgens ter goedkeuring voorleggen aan de gemeente.


In gesprek gaan met je gemeente helpt!

Wij merken dat verenigingen die continue in contact zijn met hun gemeente en haar nauw betrekt in de uitvoering van het protocol, meer bereiken ten aanzien van verdere versoepeling. Als Watersportverbond streven wij naar eenduidige landelijke richtlijnen, maar wij merken dat er verschillen zijn per regio hoe de protocollen worden gehandhaafd. Bij de ene gemeente is er meer ruimte dan bij de ander. 

Als Watersportverbond roepen wij verenigingen dan ook op nauw contact met de lokale gemeente te zoeken! 


Tips voor contact met de gemeente

  1. Nodig iemand van de gemeente uit om te komen kijken op de vereniging. Vaak is onze sport bij hen nog onbekend. Nodig de burgemeester of wethouder uit om te laten zien welke mogelijkheden er juist in de watersport zijn! 
  2. Schakel de hulp van vrijwilligers, trainers en instructeurs in bij het maken van het protocol voor je eigen vereniging en het voorbereiden van de activiteiten. Zo wordt het breed gedragen en maakt het meer kans bij de gemeente.
  3. Zet de uitwerking van het protocol afgestemd op jouw eigen activiteiten en accommodatie op de verenigingswebsite. Dit is niet alleen nuttig voor de leden, maar ook voor bezoekers en de gemeente. 

 

Stevige lobby ingezet voor verdere verruiming

In eerdere berichtgeving kondigden wij al aan dat wij op landelijk niveau ons continue inspannen om verdere verruiming van de sport en openstelling van toiletten en de horeca te bewerkstelligen. Het varen in meermansboten is een belangrijk speerpunt daarin. Voor deze kwesties hebben wij direct na de de persconferentie van 6 mei aandacht gevraagd bij het ministerie van VWS en de diverse instanties. Zodra er ontwikkelingen zijn op dit vlak, communiceren wij daarover. Wel adviseren wij onze verenigingen om ook over de verruiming van de sport en verdere openstelling van toiletten en de horeca in gesprek  te gaan met de gemeente. 

Openstelling van toiletten voor bij (sport)activiteiten mag, maar in hoeverre dit ook mag voor passanten zoeken we  nader uit. Door in gesprek te gaan met de gemeente over deze zaken, krijgen zij een goed beeld van de mogelijkheden en kan de vereniging bij landelijke goedkeuring, (waarschijnlijk) sneller goedkeuring krijgen bij de gemeente.

Heb je vragen over de praktische invulling neem dan gerust contact op door een mail te sturen naar: charlotte.van.leerdam@watersportverbond.nl 

Uitgelichte artikelen

Coronavirus en watersport

De partners van het Watersportverbond