Watersportverbond ziet mogelijkheden voor verdere verruiming van de watersport

7 mei 2020

Het kabinet heeft woensdagavond de maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus versoepeld. Varen, alleen of met familie, was al toegestaan. Nu mag er ook meer in georganiseerd verband. Voor de sport houdt dat in dat per 11 mei ook iedereen ouder dan 18 jaar buiten kan trainen. Wel op 1,5 meter afstand van elkaar. Het Watersportverbond is blij met de versoepeling voor iedereen, maar ziet ook mogelijkheden voor verdere verruiming van de watersport. De bond heeft hiervoor, met succes,  direct aandacht gevraagd bij het ministerie van VWS en de diverse verantwoordelijke instanties. 

Premier Mark Rutte presenteerde tijdens de persconferentie een ‘routekaart’ met daarin de geleidelijke afbouw van de coronamaatregelen. Dit heeft ook de nodige effect op sportaccommodaties, sportkantines, activiteiten en welke richtlijnen verenigingen hierbij moeten hanteren.


Blij met versoepeling, maar ook vragen

De afgelopen week hebben veel verenigingen en trainers laten zien hoe watersport, door de openstelling voor jeugdtrainingen, op 1,5 meter goed uit te voeren is. Het Watersportverbond is daarom ook blij met de verdere versoepeling voor iedereen, maar heeft nog wel vragen en ziet verschillende tegenstellingen. 

Zo is het voor de (wedstrijd)sport cruciaal dat, gefaseerd en onder voorwaarden, ook weer in meermansboten gevaren mag worden. Arno van Gerven, directeur van het Watersportverbond: “Onze sport kunnen we als individu goed alleen beoefenen, maar we hebben wel zorgen over de meermansboten. Vanaf wanneer mogen bijvoorbeeld de tweemans- en kajuitboten en niet te vergeten de K2 en K4’s in het kanovaren weer hun sport beoefenen? We zien kansen omdat dit veelal in vaste samenstellingen gebeurt. Dit hebben we reeds onder de aandacht gebracht. We werken vervolgens verder uit hoe dit eruit kan zien.” Officiële wedstrijden mogen (nu nog) niet tot 1 september. Gelukkig zijn onderlinge wedstrijden ‘potjes varen’ wel weer toegestaan. Het Watersportverbond roept de achterban op om vanuit goede invulling en ervaring met die wedstrijden de aanpak rond de routekaart te voeden om daar waar mogelijk verruiming mogelijk te maken. 

Daarnaast zijn voor veel verenigingen en havens de restricties rond de sanitaire voorzieningen en verenigingskantines ronduit onhandig. Het Watersportverbond wil dat de versoepeling van andere sectoren op dit vlak ook geldt voor de watersport. Voor deze kwestie is, in afstemming met NOC*NSF, direct aandacht gevraagd bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.Deze acties hebben er onder andere toe geleid dat toiletten nu gebruikt mogen worden en dat voor verenigingshoreca nu wordt onderzocht in hoeverre deze met de later geldende richtlijnen die voor de horeca gelden mee kunnen doen.


Praktische handreiking voor recreatief varen

Het Verbond uit verder zijn zorgen over de verschillende afwijkende situaties voor recreatieve vaarders. In verband met de coronacrisis gelden bij veel vaarroutes aangepaste bedieningstijden van bruggen en sluizen. Ook geldt er op sommige vaarwegen een tijdelijk vaarverbod. Verruiming van de mogelijkheden op dit vlak is na de persconferentie logisch. “Het OV beweegt ook mee met de toegenomen mogelijkheden”, signaleert Van Gerven. “We willen niet dat het vastloopt op het water. Lokale verschillen in verordeningen en veiligheidsregio's maken het al helemaal onoverzichtelijk. Het is noodzakelijk dat de openstelling van vaarwegen en de bediening van bruggen en sluizen nu snel verruimen.” 

Volgende week kom het Watersportverbond met een meer praktische handreiking voor het recreatief varen. Beheerders van vaarwegen zijn ondertussen aangeschreven om te verruimen in openstelling en bediening van bruggen en sluizen. We werken hierin samen met verschillende partijen uit het Netwerk Waterrecreatie. 


‘Laten zien en uitleggen’

Of we het nu leuk vinden of niet: we hebben te maken met de onbekendheid van onze sport. “Jullie zijn commercieel, je mag nog niet zwemmen….” Van Gerven heeft deze losse opmerkingen de voorbije weken allemaal voorbij horen komen. “Onze (onderlinge) wedstrijdjes lijken op trainingen, onze terrassen aan het water liggen naast die van horecaondernemers, ons sanitair is prima volgens de richtlijnen gedeeltelijk te openen”, zegt Van Gerven. “Dan moeten we het maar laten zien en uitleggen.” Hij roept verenigingen op om de burgemeester of wethouder gewoon maar eens uit te nodigen en te laten zien wat er allemaal al wel kan én hoe het er aan toe gaat op een watersportvereniging. 


Kennisdossier actualiseren

Vanaf nu zullen we het kennisdossier 'coronavirus en de watersport' voortdurende actualiseren met nieuwe informatie wat betreft het protocol voor de watersport, recreatief varen en stappen die verenigingen moeten nemen richting de gemeente. Ook vullen we de toolkit met communicatie-uitingen verder aan, zodat de herstart van de watersport voor iedereen zo goed en veilig mogelijk verloopt. Raadpleeg ons kennisdossier daarom geregeld voor nieuwe informatie. 

Voor nu wensen we iedereen heel veel succes met de voorbereidingen. Deel je ervaringen en aarzel zeker niet om vragen te stellen aan het Watersportverbond via secretariaat@watersportverbond.nl.

Deel dit artikel:

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond