Kanowedstrijden varen? Zorg voor een geldige licentie

Waarom heb je een licentie nodig?

1 april 2021

Hopelijk kunnen wij binnenkort weer wedstrijden gaan varen. Dat kan zomaar heel snel weer mogelijk worden. Zorg er daarom voor dat je alvast je kanolicentie in bezit hebt. 

Bekijk hier de actuele wedstrijdkalender 2021. 


Waarom een wedstrijdlicentie?

Wil je dit jaar meedoen aan een nationale of internationale wedstrijd? Zorg er dan voor dat je een geldige kanolicentie hebt. Om de wedstrijdsport mogelijk te maken, is een bijdrage aan de sport noodzakelijk. Zonder de bijdrage uit de licenties is het onhaalbaar om de wedstrijdsport te organiseren. Kortom: zonder licentie, geen wedstrijdsport. 

Hierbij een overzicht waarom een licentie nodig is 

  • Registratie : Via de licentie voldoet het Watersportverbond aan de verplichting van NOC*NSF, de Nationale Doping Autoriteit en het Instituut Sportrechtspraak om alle deelnemers aan georganiseerde sport te registreren.
  • Ondersteuning kano-commissies: Met de bijdrage van de licenties ondersteunt het Watersportverbond de diverse kano-commissies, waaronder de Commissie Afvaart, Commissie Freestyle, Commissie Kanopolo, Commissie Kanosprint, Commissie Kanoslalom en de Commissie Marathon. Mede dankzij deze financiële ondersteuning kunnen de commissies hun plannen en activiteiten uitvoeren. 
  • Regelgeving: Het Watersportverbond verzorgt vertalingen van internationale regelgeving van ICF en stelt per discipline reglementen op die van toepassing zijn op de Nederlandse Kampioenschappen en (als leidraad kunnen gelden voor) overige wedstrijden. Hierin zijn tevens de regels omtrent de wedstrijdlicenties vastgelegd. De licentie dient als waarborg voor de acceptatie door wedstrijdkanovaarders van het wedstrijdreglement. Kortom: een eerlijk verloop van wedstrijden. 
  • Nederlandse Kampioenschappen: Voor alle Nederlandse Kampioenschappen verzorgt het Watersportverbond de medailles. 
  • Internationale vertegenwoordiging: Het Watersportverbond is aangesloten bij de ECA en de ICF. In de basis worden de regels internationaal bepaald en opgesteld door de ICF. Diverse vrijwilligers zetten zich namens Nederland in bij de ECA en ICF. Mede hierdoor zijn we op het hoogste niveau vertegenwoordigd.
  • Opleidingen Watersport Academy: Met de bijdragen van de licenties kan het Watersportverbond opleidingen ontwikkelen voor kano-trainers en kano-officials. Ook biedt het opleidingen tot instructeur. Deze instructeurs, trainers en officials spelen een belangrijke rol bij het enthousiasmeren van de jeugd voor de sport.  

Koop nu je kanolicentie!
Wil jij nu je kanolicentie kopen? Ga dan naar de webshop van het Watersportverbond

 

De partners van het Watersportverbond