Kierbesluit in werking, Haringvlietsluizen later op een kier

Door de sluizen op een kier te zetten kan er een natuurlijke overgang van zoet naar zout worden bewerkstelligd in het Haringvliet, waardoor de vismigratie op basis van internationale afspraken wordt bevorderd.

5 november 2018

Het Kierbesluit is in werking gesteld. Door de sluizen op een kier te zetten kan er een natuurlijke overgang van zoet naar zout worden bewerkstelligd in het Haringvliet, waardoor de vismigratie op basis van internationale afspraken wordt bevorderd.

Op een partyboot nabij de waterkering, is op 15 november de opening van de kier in de Haringvlietsluizen officieel in werking gesteld. Dit gebeurde met een symbolisch glas zoet water. De officiële opening betekent niet direct dat de op die dag de sluizen opengaan. Dat gebeurt alleen als de rivierwaterafvoer hoog genoeg is. Het kierbesluit schrijft dit voor. Trekvissen als zeeforel, zalm en haring moeten dus nog even geduld hebben om met het zoute water de Maas en Rijn op te zwemmen. Cora van Nieuwenhuizen, minister van Waterstaat die de openingshandeling verrichtte erkent: “Er staat simpelweg te weinig zoet water in het Haringvliet om voldoende tegendruk te geven”, waarbij ze verwijst naar de extreem droge zomer die achter ons ligt.


Watersystemen

Desondanks overheerst de feeststemming. Over het Kierbesluit is achttien jaar vergaderd. Het hele plan kostte zo’n 300 miljoen euro. Geld dat is gebruikt voor het aanpassen van watersystemen, het verplaatsen van waterleidingen, de bouw van steigers en observatoria voor recreatie, rust- en broedplekken voor vissen en vogels, én het garanderen van de veiligheid. Door alle partijen werd de samenwerking geroemd!


Recreatief varen

Arjen de Vries, regiovertegenwoordiger Delta-Noord van het Watersportverbond en bestuurslid Peter van Arkel waren bij de opening aanwezig. “In de kleine twintig jaar dat over het kierbesluit is gesproken hebben wij ons vanuit het Watersportverbond altijd ingezet voor voldoende mogelijkheden voor recreatief varen. De natuurorganisaties wilden vooral natuurontwikkeling in het gebied. Continue hebben wij tegengas gegeven: natuur en recreatie moeten samengaan, zeker in een drukbevolkt gebied als Rijnmond. Het resultaat is dat de natuur vooral is ontwikkeld in de ondiepe, dus minder goed bevaarbare delen van het gebied en er meer dan voldoende ruimte overblijft voor de recreatievaart”, aldus de regiovertegenwoordiger. Peter van Arkel vult aan: “De genomen maatregelen bevorderen schoon en gezond water. Bovendien wordt de biodiversiteit verrijkt. Welke pleziervaarder wil dat nou niet, gezond en schoon water met een grote variatie aan natuur?”


Vismigratie

De belangrijkste reden voor het nemen van het Kierbesluit is het stimuleren van de vismigratie. De deskundigen verwachten daar veel van. De Rijnstaten hopen op een terugkeer van de zalm en de steur.

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond