Noodloket voor schade COVID-19 nu ook voor vaarscholen

9 april 2020

Het ministerie van Economische Zaken heeft op dinsdag 7 april besloten om de TOGS-regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19) nogmaals aan te vullen. Sportverenigingen en -stichtingen konden al onder de juiste voorwaarden en KVK SBI-codes een beroep doen op de regeling. Maar vaarscholen - zoals zeil-, sup-, kite-, en surfscholen - niet, terwijl zij ook direct worden getroffen door de maatregelen van het kabinet. Na een dringende oproep van het Watersportverbond heeft het ministerie van Economische Zaken nu ook vaarscholen toegevoegd aan de regeling. 

Vaarscholen zijn een belangrijke samenwerkingspartner van de bond vanwege de belangrijke rol die zij spelen bij de kennismaking en de instroom in de watersport. Door de verlengingen en aanscherping van de maatregelen van het kabinet rond het coronavirus, moeten vaarscholen hun activiteiten stopzetten en (sanitaire)gebouwen sluiten. Dit leidt tot grote financiële schade. 


Oproep Watersportverbond

Daarom heeft het Watersportverbond aandacht gevraagd voor de problematiek bij o.a. NOC*NSF en het ministerie van VWS. Dit heeft er weer direct toe geleid dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een verzoek tot uitbreiding van de SBI-lijst heeft ingediend bij Economische Zaken. Het ministerie heeft vervolgens gehoor gegeven aan het verzoek. Ook de HISWA-RECRON riep in deze periode op om de watersport- en recreatiebedrijven toe te voegen aan de mogelijkheden van het noodloket. Het Watersportverbond steunde deze oproep en wil samen blijven werken op dit dossier.


Eenmalige tegemoetkoming, ook voor vaarscholen

Ook vaarscholen kunnen nu via het Noodloket een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- euro ontvangen. De tegemoetkoming is een gift van het Rijk en hoeft niet terugbetaald of verantwoord te worden. Er gelden wel een aantal voorwaarden om voor de regeling in aanmerking te komen. 

Vaarscholen vallen (bij juiste opgave) onder de opgenomen SBI-code

  • 85.51.1           Zeil- en surfscholen

Valt jouw zeil-, sup of kiteschool niet onder deze SBI-code? Dan kan het zijn dat de vaarschool onder een andere code valt. Controleer hier je SBI-code. Ook zijn er regelingen van kracht waar je als zzp’er of mkb’er gebruik van kunt maken, op korte en langere termijn. Bekijk hier wat je mogelijkheden zijn.


Kennisdossier Watersportverbond

In het kennisdossier 'coronavirus en de watersport' volgt nieuwe berichtgeving over de gevolgen van het coronavirus voor de watersport. Kijk daarom de komende periode geregeld in dit kennisdossier.

Deel dit artikel:

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond