Regioteam geeft inspraak bij gebiedsontwikkeling rond Oranjesluizen Amsterdam

22 november 2021

Rijkswaterstaat doet onderzoek om het gebied rond het Oranjesluizencomplex aan het IJ van Amsterdam te renoveren. Het regioteam Noord-Holland Zuid van het Watersportverbond heeft inspraak gekregen over de ontwikkeling van het gebied.

 

Nieuwe verkeerscentrale Schellingwoude

De aanleiding is de komst van een nieuwe verkeerscentrale op het nieuwe Sluiseiland, waar nu de bedienpost Schellingwoude staat. Het doel is om met de vernieuwde verkeerscentrale uiteindelijk 25 objecten centraal te kunnen bedienen om zo een betere begeleiding voor beroeps- en recreatievaart te geven. In 2027 moet het gebouw operationeel zijn en worden de eerste 14 sluizen en bruggen in de corridor IJmuiden - Tiel aangesloten. Prioriteit voor aansluiting krijgen de brug over zijkanaal C (A9), Buitenhuizerbrug (N202), Oranjesluizen en Schellingwouderbrug. In de toekomstvisie na 2027 van RWS zullen veel meer bruggen en sluizen in de regio vanuit de nieuwe verkeerscentrale bediend gaan worden.

Aandacht voor Schellingwouderburg

Het Watersportverbond zou graag een verbetering zien in de ruimte tussen het sluizencomplex en de Schellingwouderbrug. Er zijn hier nauwelijks voorzieningen voor de recreatievaart om te wachten voor de brugopening. Wachtplaatsen, met golfbrekers, zijn zeer wenselijk. Ook juicht het Watersportverbond renovatie van de Schellingwouderbrug toe zodat er ook een brugopening kan plaatsvinden bij windkracht zeven, of hoger. Momenteel moeten schepen dan omvaren, of wachten.

Vaarweg moet voorrang krijgen

Rijkswaterstaat wil de recreatieve route voor voetgangers en fietsers over de sluis meer ruimte geven. Het regioteam heeft laten weten dat het toelaten van meer bezoekers over de sluisroute echter niet ten koste moet gaan van de toegankelijkheid van de vaarweg en de sluizen. Het mag een recreatieve route blijven, maar de vaarweg moet voorrang krijgen.

Nieuwe bruggen over het IJ

Er worden door de gemeente Amsterdam plannen gemaakt voor nieuwe bruggen over het IJ. De bediening van die nieuwe bruggen zullen ook vanuit de hernieuwde verkeerscentrale plaats gaan vinden. Daarom is er aandacht voor gevraagd om bij de inrichting hiervan rekening te houden met een ‘Blauwe golf’ in relatie tot de Oranjesluizen.

Rijkswaterstaat heeft toegezegd de wensen van het Watersportverbond mee te nemen in het uiteindelijke voorstel dat in 2022 klaar moet zijn. 

De partners van het Watersportverbond