Sportkantines open per 1 juli, richt nu je kantine en terras coronaproof in

19 juni 2020

Watersportverenigingen kunnen hun sportkantine gereed gaan maken voor openstelling. Het kabinet heeft onlangs besloten om het openen van sportkantines te vervroegen van 1 september naar 1 juli. De genoemde datum is nog wel onder voorbehoud. Alleen als de geldende situatie in Nederland eind juni het toelaat wordt de versoepeling doorgezet. Op 24 juni valt het definitieve besluit over het heropenen van de sportkantines. 

Het Watersportverbond heeft een handreiking gemaakt gebaseerd op het protocol Heropening Horeca. Deze handreiking is in lijn met de voorschriften die gelden voor de (reguliere) horeca. Ook NOC*NSF heeft, op basis van het Protocol Heropening Horeca, een checklist voor de opstart van sportkantines gemaakt. 

Klik hier voor de Handreiking Heropening Sportkantines.

De handreiking bevat hoofdlijnen. We adviseren deze hoofdlijnen verder uit te werken met verenigings- en locatiespecifieke maatregelen en deze goed af te stemmen met de gemeente. Indien de plaatselijk geldende noodverordening afwijkende regels oplegt, dan gelden de bepalingen uit de noodverordening. 

Heb je vragen? Neem dan contact op met Charlotte van Leerdam via charlotte.van.leerdam@watersportverbond.nl.

Uitgelichte artikelen

Coronavirus en watersport

De partners van het Watersportverbond