Steunpakket corona voor sport wordt aangepast en heropend

Het kabinet stelt zestig miljoen euro beschikbaar voor sportverenigingen

29 oktober 2020

Het kabinet stelt zestig miljoen euro beschikbaar voor sportverenigingen die getroffen worden door de beperkende maatregelen die zijn ingesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

Om de verspreiding van het virus tegen te gaan zijn de competities stilgelegd, sportkantines gesloten en kan er veelal alleen in kleine groepjes gesport worden. Hiermee krijgen de sportverenigingen opnieuw een harde klap te verwerken die hen in de clubkas raakt.

Om de ontstane financiële schade van amateursportverenigingen te compenseren, wordt het sport-specifieke pakket door het kabinet aangepast en opnieuw opengesteld voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december.


Coronamonitor

De coronamonitor van het Mulier Instituut, die binnen enkele weken wordt opgeleverd, wordt gebruikt om goed in beeld te brengen waar de grootste financiële pijnpunten voor verenigingen zitten.

Op basis daarvan zal het steunpakket voor sportverenigingen, in overleg met de sector, ten opzichte van de vorige tranche worden aangepast, zodat het geld daar terecht komt waar dit het hardst nodig is om de sportverenigingen door deze crisis heen te helpen. Het Watersportverbond is via NOC*NSF hier actief bij betrokken. Zodra wij duidelijkheid hebben over hoe en wanneer watersportverenigingen en vaarscholen een aanvraag kunnen indienen voor financiële ondersteuning berichten wij hierover in ons kennisdossier en per mail. 

Deze maatregelen voor de sport zijn een aanvulling op het algemene derde steunpakket corona, met daarin regelingen zoals de TVL en de NOW, waar de sportverenigingen net als bedrijven uit andere sectoren ook gebruik van kunnen maken.

Lees ook: Overzicht financiële regelingen COVID-19 voor verenigingen

Uitgelichte artikelen

Coronavirus en watersport

De partners van het Watersportverbond