Update ontwikkelingen ICP

11 juni 2021

In februari berichtten wij over de herziening van het ICP. Hierbij een update van de ontwikkelingen die sindsdien hebben plaatsgevonden. 

Per 1 maart heeft een aanscherping van het ICP plaatsgevonden met het doel misbruik te voorkomen. Sinds begin vorig jaar kwamen steeds meer gevallen naar voren waaruit bleek dat het ICP in Italië niet werd geaccepteerd, met het gevolg dat er boten werden vastgelegd. 

De aanscherping van het ICP heeft er nog niet toe geleid dat het ICP in landen als Italië, Spanje en Portugal formeel wordt geaccepteerd. Daarom wil het Ministerie van Buitenlandse Zaken met deze landen in gesprek om tot een oplossing te komen. Uit ons laatste contact met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) begin juni blijkt dat er nog altijd geen formele oplossing is gevonden, echter in de gesprekken met Italië lijkt enige beweging te zitten. Het contact met Spanje en Portugal ten aanzien van dit onderwerp verloopt moeizamer. 

Wij blijven aandringen en druk uitoefenen bij het Ministerie van I&W om met Italië, Spanje, Portugal en andere landen die het ICP niet accepteren, het contact te blijven zoeken. Zodra er ontwikkelingen zijn op dit gebied, brengen wij u hiervan op de hoogte. 

Wij blijven benadrukken dat Italië, Spanje en Portugal het ICP NIET formeel accepteren. Kijk hier in welke landen het ICP wel wordt geaccepteerd. 

Uitgelichte artikelen

Recreatie

De partners van het Watersportverbond