Verbinding tussen Naardertrekvaart en Gooimeer gaat voorlopig niet door

Deze zou er voor moeten zorgen dat bootjes beter de randmeren kunnen bereiken.

30 september 2019

De vaarverbinding tussen de Naardertrekvaart en het Gooimeer komt er voorlopig niet. Dat hebben de gemeente Gooise Meren, de provincie Noord-Holland, het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de Regio Gooi en Vechtstreek samen besloten. Het plan was om de Naardertrekvaart tussen Naarden en Muiderberg te verbinden met het Gooimeer en geschikt te maken voor pleziervaart. Dat zou er voor moeten zorgen dat bootjes beter de randmeren kunnen bereiken.

De vaarverbinding tussen de Naardertrekvaart en het Gooimeer, langs jachthaven Naarden, wordt geschrapt vanwege de hoge kosten en het ontbreken van politiek draagvlak. De provincie, gemeente en andere partijen zien nog steeds kansen voor waterrecreatie op de trekvaart. De ontwikkelingen in de omgeving, zoals de nieuwe wijken Krijgsman en Weespersluis, vragen hier ook om. Er wordt nu ingezet op een groeimodel, waarbij het herstel van de vestinggracht bij Naarden en het aantrekkelijker maken van de Naardertrekvaart de prioriteit heeft. Mocht er in de toekomst door de groei van waterrecreatie behoefte zijn aan een nieuwe vaarverbinding dan zal opnieuw gekeken worden naar de plannen.

Het Watersportverbond was betrokken bij de planvorming van de verbinding tussen Vecht en Gooimeer. We vinden het jammer dat de trekvaart vooralsnog niet doorgaat. Het was immers een mooie aanvulling op de huidige vaarwegen in dit mooie waterrijke gebied.

Uitgelichte artikelen

Recreatie

De partners van het Watersportverbond