Verzekeringen voor boten en verenigingen NU af te sluiten

Interview met Wilko Emmens, werkgroep productontwikkeling Platform Recreatiesport

19 mei 2022

Verzekeringen voor boten en verenigingen NU af te sluiten

Door de beste specialisten bij elkaar te brengen, denken we onze achterban het beste aanbod te kunnen doen.


Wilko, de verzekeringen zijn rond. Wat heb je allemaal gedaan sinds ons gesprek in november ?

Nadat wij bij verschillende partijen hebben geïnventariseerd waar de behoeftes liggen, zijn wij samen met onze partner Zeker in Sport in gesprek gegaan met de specialist in de verzekering van boten, Eerdmans Assuradeuren. Ook hebben we contact gezocht met partners die aanvullende producten kunnen leveren. Dit heeft geresulteerd in het product dat wij vandaag lanceren en waarvan wij denken dat dit in de behoefte van de booteigenaar voorziet.

Daarnaast hebben we met verzekeraar (én partner van het Watersportverbond) Allianz om de tafel gezeten over een verzekeringspakket dat van meerwaarde is voor onze verenigingen. Daarvoor hebben wij met enkele verenigingen gesproken om de behoefte scherp te krijgen. Het aanbod dat er nu ligt, is daarop gebaseerd. Het doel is altijd geweest om verenigingen zoveel mogelijk zekerheid te bieden. Dat de risico's bij onverwachte gebeurtenissen goed zijn afgedekt. 


Om het eerst even over de bootverzekering te hebben. Hoe is het traject verlopen om tot een verzekering te komen?

Er is al een flink aantal aanbieders die elk hun specifieke voorwaarden stellen. Wij hebben de voorwaarden van een tiental spelers vergeleken en op basis daarvan zijn wij in gesprek gegaan met Eerdmans Assuradeuren om een mooi aanbod voor elkaar te krijgen. Ook wilden wij iets verder gaan dan alleen het aanbieden van een verzekering door ook aanvullende producten beschikbaar te stellen. Daarin zijn wij denk ik geslaagd. 

 

Hoe ziet de Watersportverbond-bootverzekering eruit?

De Watersportverbond-verzekering kent de volgende dekkingscategorieën: 

  • Aansprakelijkheid
  • Aansprakelijkheid + casco, inclusief schade aan de boot of diefstal van de
    boot
  • Aansprakelijkheid en casco plus, inclusief gevolgschade eigen gebrek
  • Korting op aanvullende service producten zoals beveiliging en pechhulpdekking
Kijk eens goed naar welke verzekering je hebt. Wij hebben ons echt toegespitst op de beste verzekering met de beste voorwaarden en service. Ook de prijs is aantrekkelijk.


Waar blinkt deze bootverzekering vooral in uit?

Een goede verzekering is allerminst een vanzelfsprekendheid. Daar kom je helaas vaak pas achteraf achter. Wie de pers volgt heeft de voorbeelden voor het oprapen. De emotionele pijn van een schade kunnen we niet wegnemen, maar we kunnen wel zorgen voor een goede financiële regeling en een kwalitatief hoogstaande afwikkeling. Daarmee hopen we in ieder geval de zorgen bij schade weg te kunnen nemen. En uit te blinken ten opzichte van andere aanbieders. 

Opvallend zijn de uitgebreide ’eigen gebrek’ dekking, de no-claim-regeling en de aanvullende producten die ter beschikking staan. 

 

Waar liep je tegen aan bij verzekeringen voor watersportverenigingen? 

Wat we merken is dat het steeds moeilijker wordt om je als watersportvereniging goed te verzekeren. Verzekeraars vinden watersport gerelateerde risico’s blijkbaar minder goed in hun portefeuilles passen. Wij zijn er van uit gegaan dat verenigingen die bij het Watersportverbond zijn aangesloten, kunnen putten uit allerhande advies om hun risico’s onder controle te houden. En daarom voor een verzekeraar een aanvaardbaar risico moeten kunnen zijn. Uit ons onderzoek bleek bijvoorbeeld dat aanvullend advies aan te bevelen was op een tweetal gebieden: hijsmiddelen en stallingsvoorwaarden (notitie volgt in volgende nieuwsbrief voor besturen 26 mei, red.). 

 

En welk verzekeringsaanbod is er gekomen voor watersportverenigingen?

Ook voor deze verzekeringen hebben we ons eerst grondig verdiept in wat er speelt bij verenigingen. Als voorzitter van de Haarlemse Jachtclub heb ik zelf enige ervaring, maar we zijn ook te raden gegaan bij andere verenigingen. En dan is het fijn dat je een relatie hebt met een verzekeraar die breder kijkt dan alleen korte termijn omzet. Ik heb zelf jaren gewerkt bij Allianz, ken de organisatie goed en weet mijn weg te vinden. Zo hebben we daar intern de beste mensen bij elkaar gezocht en die in gesprek gebracht met verenigingen. 

Ook Allianz geeft aan dat er veel bij komt kijken om een watersportvereniging goed te kunnen verzekeren. Het brede partnership dat we met Allianz hebben, maakt dat we nu een verzekering kunnen aanbieden die ten eerste op maat gemaakt is. Onze verenigingen zijn zo divers qua kenmerken en samenstelling dat een one size fits all nooit zal werken. Verenigingen kunnen nu zelf aangeven wat ze wel en niet verzekerd willen hebben. Op basis daarvan wordt een premie bepaald die voor een vereniging haalbaar is, mét de gewenste dekking. Ook aanspraken in verband met milieuschade kunnen worden afgedekt.

Een uniek component is de dekking tot maximaal €100.000 voor aanspraken voor schade aan zaken van derden die de vereniging ’onder zich’ heeft. Mocht er bijvoorbeeld brand uitbreken door nalatigheid van de vereniging, dan is bijvoorbeeld schade aan gestalde boten tot 100.000 euro schade gedekt. Dit is een risico dat vaak niet wordt onderkend en het voortbestaan van de vereniging in gevaar kan brengen. Hiervoor komt een dezer dagen ook een advies document beschikbaar dat ik onze leden van harte aanbeveel. (notitie volgt in volgende nieuwsbrief voor besturen 26 mei, red.).

Verder dekt de verzekering materiële belangen in brede zin. Dat houdt bijvoorbeeld in: verenigingsgebouwen en inventaris, gebouwen bedoeld voor opslag van vaartuigen, lesvaartuigen en werk- & landmaterieel.

Je bent nergens toe verplicht, maar je krijgt wel inzichtelijk hoe je vereniging er op dit gebied voor staat. Ik ga dat in ieder geval met mijn eigen vereniging ook doen.

 

Voor zowel verenigingen als booteigenaren is het natuurlijk een behoorlijke stap om je verzekering over te sluiten naar een andere partij. Waarom moet men dat in ieder geval onderzoeken?

Dat klopt en dat is ook de grote uitdaging die voor ons ligt. Het onderwerp verzekeringen is niet het meest populaire aan de bestuurstafel. Toch vind ik het belangrijk om je als bestuur te verdiepen in de risico’s die je loopt, en welke verzekeringen je hebt  en om die te vergelijken met het aanbod dat er nu is. Vraag advies bij Zeker in Sport, de adviseur waarmee wij dit aanbod hebben samengesteld. Je bent nergens toe verplicht, maar je krijgt wel inzichtelijk hoe je vereniging er op dit gebied voor staat. Ik ga dat in ieder geval met mijn eigen vereniging ook doen.

Voor booteigenaren geldt eigenlijk hetzelfde. Kijk eens goed naar welke verzekering je hebt. Wij hebben ons echt toegespitst op de beste verzekering met de beste voorwaarden en service. Ook de prijs is aantrekkelijk. Ik zeg er wel meteen bij dat we vooral voor kwaliteit en dekking zijn gegaan. Prijs is niet leidend geweest. Dat wil ook weer niet zeggen dat we per definitie duurder zijn met ons aanbod.

Zeker in Sport heeft zich bewezen als aanbieder van verzekeringen in de sportwereld, vooral in de wintersport, maar nu ook in golf-, paarden- en watersport. Eerdmans Assuradeuren is bewezen een van de beste verzekeraars in de zeilwereld. Allianz is een wereldleider in verzekeringen en financiële dienstverlening én in Nederland partner van het Watersportverbond. Door de beste specialisten bij elkaar te brengen denken we onze achterban het beste aanbod te kunnen doen.

De werkgroep hoopt met deze producten de bij het Watersportverbond aangesloten verenigingen en hun leden toegevoegde waarde te bieden en het staat hen vrij daar gebruik van te maken. 

 

Wanneer kunnen de verzekeringen worden afgesloten?

Ik ben trots en blij te kunnen zeggen dat dat vanaf nu kan! 

Deel dit artikel:

Uitgelichte artikelen

Recreatie Verenigingen

De partners van het Watersportverbond