Watersportverbond bezig met protocol en 'jeugdplan' voor watersport

22 april 2020

LET OP! De datum van dit nieuwsbericht is 22 april 2020. Het kan zijn dat er ondertussen nieuwe maatregelen van kracht en/of verlengd zijn. Kijk voor meer informatie in het kennisdossier 'coronavirus en watersport'.

Het Watersportverbond is druk bezig met het opstellen van een protocol en een ‘jeugdplan’ voor de watersport in tijden van het coronavirus. Dit moet hulp en richting bieden aan alle leden van het verbond bij de openstelling voor de jeugd die 21 april is aangekondigd en bij een gefaseerde openstelling in de toekomst. Het protocol en de plannen worden in nauw overleg en in samenwerking met leden, vrijwilligers, partners, ministeries en het RIVM gemaakt. Daarnaast wordt openstelling actief geagendeerd door het Watersportverbond en partners.


Persconferentie 21 april

Op 21 april maakte het kabinet bekend dat de huidige maatregelen betreffende sporten en sportaccommodaties na 28 april worden verlengd tot 20 mei. Er komt enkel versoepeling in maatregelen voor jeugd en topsporters. Kinderen t/m 12 jaar krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en- spel (geen officiële wedstrijden). Jongeren van 13 t/m 18 jaar mogen dit ook, met inachtneming van de anderhalve meter. Topsporters mogen onder specifieke voorwaarden weer individueel gaan trainen.   

Bij deze en verdere verruiming in de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus wil het Watersportverbond er klaar voor zijn om haar watersportverenigingen en vaarscholen te kunnen adviseren en te ondersteunen in de te nemen maatregelen op de accommodatie, zodat deuren weer open kunnen en we onze sport weer - op aangepaste wijze - kunnen beoefenen. De veiligheid en gezondheid van de watersporter, maar ook zeker het personeel, passanten en vrijwilligers die aanwezig zijn op de vereniging, staan hierbij voorop. 

 

Protocol watersport

Vanuit dat oogpunt werken we intensief naar de mogelijkheden toe die er binnen de maatregelen van de Nederlandse regering en overheden én de geldende adviezen van het RIVM zijn en komen. De advisering en ondersteuning aan leden en de richtlijnen van het RIVM brengen we samen in een protocol dat verschillende fases/scenario’s onderscheid afhankelijk van de mogelijkheden. Het protocol moet aan een aantal eisen voldoen en goedgekeurd worden door een beoordelingscommissie. In dat proces wordt samengewerkt met de ministeries van VWS en Economische Zaken, NOC*NSF en met organisaties en instellingen aangesloten bij de Stichting Waterrecreatie Nederland, waaronder HISWA-RECRON. 

Een protocol voor de watersport is leidend voor verenigingen en vaarscholen, kan alleen worden ingediend door een brancheorganisatie en moet eerst worden goedgekeurd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het RIVM. Verenigingen kunnen het protocol zodra deze goedgekeurd is, voor hun eigen vereniging ‘strenger’ maken, maar niet verruimen. Houd er als vereniging of vaarschool rekening mee dat toezicht houden belangrijk wordt. Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.


Protocol Jeugdsport 

Het Watersportverbond heeft het jeugdprotocol zo spoedig mogelijk gerealiseerd om verenigingen te helpen vanaf 28 april weer jeugdactiviteiten te organiseren. Bekijk hier het Protocol Jeugdsport die richting biedt aan alle leden van het verbond bij de openstelling voor de jeugd. Het protocol is opgesteld met hulp van meedenkende verenigingen, vrijwilligers en afgestemd met partners als NOC*NSF en ministeries. 


Scenario’s

Vooruitlopen in termen van mogelijkheden en planning heeft niet zoveel zin. Het protocol wordt daarom opgebouwd langs scenario's. “Watersporters staan te popelen en dus krijgen we veel input. Wij willen het beste maken van de restricties én we willen meewerken aan de bestrijding van het virus. Tegelijkertijd zijn we overtuigd dat de watersport in stapjes op een verantwoorde manier weer open kan. Uiteraard staan RIVM richtlijnen buiten kijf”, aldus Arno van Gerven directeur van het Watersportverbond. 


Ondersteuning

Per fase zullen op en naast het water duidelijke regels en voorwaarden gelden ten aanzien van onder andere de onderlinge afstand in en naast de boot, kano of plank, materiaalgebruik en hygiëne. Het Watersportverbond beseft zich dat er hierdoor veel informatie op sporters, verenigingen, medewerkers en trainers af zal komen en het niet altijd makkelijk zal zijn om alle maatregelen correct na te leven. Van Gerven: “Wij willen hanteerbare protocollen. Bruikbaar in de praktijk. Dat verzinnen wij niet vanuit (thuis)kantoor, dat kan alleen als we nu ideeën en straks ervaringen actief en continu uitwisselen. Deze hele situatie is voor iedereen nieuw en zal niet makkelijk zijn. Juist nu wil het Watersportverbond ondersteunen, vanuit de bureauorganisatie maar zeker ook met het onderling ontsluiten van best practices bij verenigingen.”

 

We houden je op de hoogte! Blijf daarvoor ons kennisdossier coronavirus en watersport volgen.

Deel dit artikel:

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond