Watersportverbond dringt aan op verdere versoepeling bij Minister van Rijn

4 juni 2020

In een brief aan Tweede Kamerleden heeft het Watersportverbond stevig ingezet op de verdere versoepeling om de komende maanden meer activiteiten mogelijk te maken bij de watersportverenigingen en voor recreatievaarders. Dit met inachtneming van de veiligheid ten aanzien van corona.

De Tweede Kamer gaat donderdag 4 juni om 14.00 uur met Martin van Rijn - minister van Medische Zorg en Sport - in gesprek over onderstaande onderwerpen. Naar verwachting zal de minister in de week van 15 juni met een schriftelijk antwoord komen op de vragen o.a. het Watersportverbond.   

  • Verruiming richtlijnen corona

Sinds 26 mei is het voor jongeren t/m 18 jaar weer mogelijk om te varen in meermansboten. We sporen aan dat dit spoedig ook mogelijk is voor sporters ouder dan 18 jaar. Hun wedstrijdsport ligt momenteel stil, zoals het er naar uitziet tot 1 september. Het wedstrijdseizoen is dan vrijwel afgelopen. Het Watersportverbond zet in op een versoepeling t.a.v. meermansvaren zodat er nog een deel van het wedstrijdseizoen resteert en ook verenigingen zicht hebben op continuïteit van activiteiten en financiën. 

 

  • Verenigingskantines

De horecavoorziening is een wezenlijk onderdeel van het verenigingsleven. Naast de sociale functie zijn verenigingen voor een groot deel afhankelijk van de inkomsten. De verenigingskantines mogen naar verwachting per 1 juli weer open. Het Watersportverbond dringt erop aan dat deze aangekondigde maatregelen dan echt doorgang vinden, anders vrezen wij voor een ruime terugloop in de inkomsten van onze verenigingen.

 

  • Veel mensen deze zomer op het water

Een positief effect van de coronacrisis is dat veel mensen de waarde van waterrecreatie en watersport (her-)ontdekken. Toch ligt daarin een potentieel probleem. Zij zullen ondervinden dat de voorwaarden waaronder aangelegd kan worden voor een of meerdere nachten en/of gebruik kan worden gemaakt voor havenvoorzieningen per veiligheidsregio of gemeente verschillen. Het Watersportverbond dringt aan op duidelijke en eenduidige regelingen voor gebruik van voorzieningen en overnachtingen. 

 

  • Watersporten en toiletten

Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de sanitaire voorzieningen van een verenigings- jachthaven. Er wordt geen eenduidigheid en duidelijkheid geboden. Er zijn veel voorbeelden te geven van regionale (zelfs lokale) verschillen. Het Watersportverbond wil duidelijkheid en eenduidigheid hierin. Wij pleiten ervoor dat de toiletten van verenigings- en jachthavens zo spoedig mogelijk in geheel Nederland worden geopend. Dat voorkom dat waterrecreanten hun behoeften op het water lozen.

 

  • Zeilscholen en zomerkampen

Voor stimulans van de jeugdsport in onze branche kennen we zeilscholen en zomerkampen. Kinderen, jongeren doen hier vaak hun eerste kennismaking met onze sport, waarna ze doorstromen naar een vereniging. Ook de zeilscholen en zomerkampen ondervinden veel restricties van het coronabeleid en zijn gebaat bij duidelijke regelgeving inzake openstelling in alle veiligheidsregio’s. In diverse gemeenten/veiligheidsregio's zijn zeilscholen opengesteld en kunnen zomerkampen doorgang vinden. Het Watersportverbond dringt aan op openstelling voor heel Nederland. 

 

  • Vergunningsplichtheid m.b.t. kleine evenementen

En tot slot: de meldings- c.q. vergunningplicht van de diverse activiteiten van recreatieve watersportverenigingen als toertochten en onderlinge wedstrijdjes. De ene gemeente vereist meldingsplicht en een andere vraagt om een vergunningsaanvraag. Het Watersportverbond vraagt hier om duidelijkheid en eenduidigheid en dringt aan op verruiming.

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond