Watersportverbond geschokt door verdubbeling prijs doorvaartvignet Amsterdam en tekent bezwaar aan bij Gemeenteraad

9 november 2021

Het doorvaartvignet, waar iedereen die in een motorvaartuig in of door Amsterdam wil varen over moet beschikken, gaat geen twintig maar veertig euro kosten. Daar kwam het regioteam Noord-Holland zuid van het Watersportverbond bij toeval achter via een bericht aan de Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Water (MLD). Amsterdam wil het doorvaartvignet invoeren om het scheepvaartverkeer in Amsterdam te monitoren.
 
Dat het doorvaartvignet voor elke watersporter in een gemotoriseerd vaartuig die in Amsterdam wil varen komt, is bekend. Echter de intentie was om dit tegen kostprijs te verstrekken, welke tot nu werd geschat op twintig euro met een levensduur van drie jaar. In de vele gesprekken die het Watersportverbond heeft gevoerd met het team van het 'programma varen' is er nooit een signaal geweest dat deze 'kostprijs' naar veertig euro zou gaan.
 
De geplande invoering stond aanvankelijk gepland voor medio 2019, maar logistieke problemen bij de verstrekking leidde tot meerdere malen uitstel. De invoerdatum staat nu gepland voor 2022. Nog altijd is echter niet bekend hoe het doorvaartvignet te verkrijgen zal zijn.
 
Het Watersportverbond is ernstig verontrust en teleurgesteld over deze gang van zaken en heeft inmiddels bezwaar aangetekend bij de Gemeenteraad. Woensdag 10 november is de raadsvergadering over dit onderwerp.

Deel dit artikel:

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond