Doorvaartvignet voor Amsterdam uitgesteld naar 2e helft mei

30 maart 2021

Het verplichte doorvaartvignet dat de gemeente Amsterdam in 2021 wil doorvoeren en oorspronkelijk per 1 april zou gelden, is uitgesteld naar de 2e helft van mei. Op de website van de gemeente staat vermeld dat er vanaf half mei meer informatie verschijnt over het aanschaffen van het doorvaartvignet.

Het doorvaartvignet zal gelden voor de gehele stad inclusief de Staande Mastroute door de hoofdstad. De nieuwe bepaling vereist eveneens een vergoeding voor ieder pleziervaartuig dat aanmeert op het Amsterdamse binnenwater.

Met de Nota Varen Deel 2 wil de gemeente Amsterdam de drukte en overlast beter monitoren. Het doorvaartvignet kost € 20,00 en is circa drie jaar geldig (of zodra het vaartuig wordt vervangen).

Watersporters die met een doorvaartvignet op het Amsterdamse binnenwater varen en besluiten dat ze ook willen afmeren, zullen (net als nu het geval is) het dagtarief moeten betalen. Afmeren in Amsterdams binnenwater kost per vaartuig per dag € 30,00.

Voor een vaste ligplaats is een jaartarief verschuldigd. Dat wordt gebaseerd op het aantal m² oppervlak, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen emissieloze en niet-emissieloze vaartuigen. Raadpleeg voor de tarieven de website van de gemeente Amsterdam.

Vignet aanschaffen

Het is op dit moment nog niet mogelijk een doorvaartvignet aan te schaffen. Houdt onze website en social media kanalen in de gaten voor berichtgeving over het moment dat dat wel mogelijk zal zijn.

Heb je een vaste ligplaats in een haven in Amsterdam?

Als je een vaste ligplaats hebt in een haven in Amsterdam, heb je voor je vaste ligplaats geen vignet nodig. Wil je elders in Amsterdam aanmeren heb je wel (net als nu) een vignet nodig. Ook met een vaste ligplaats in Amsterdam heb je een doorvaart vignet nodig. 

Standpunt Watersportverbond:

In 2013 is het doorvaartgeld juist afgeschaft omdat de kosten niet opwogen tegen de inkomsten. Het Watersportverbond vindt het dan ook vreemd dat de gemeente dit nu weer wil invoeren. In onze zienswijze op de Nota Varen 2 hebben we hier tegen geageerd. We vinden dat het vaarwater in Amsterdam vrij toegankelijk moet zijn voor iedereen.

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond