Watersportverbond blijft strijden voor belangen van de recreatieve watersport Amsterdamse wateren

In het voorjaar van 2019 is de Nota Varen I van de gemeente Amsterdam vastgesteld.

5 november 2019

In het voorjaar van 2019 is de Nota Varen I van de gemeente Amsterdam vastgesteld. Ondanks een zienswijze van het Watersportverbond, inspreken op de raadsvergadering en vele pogingen om in gesprek te komen met de beleidsmakers, is er vrijwel niets met onze argumenten gedaan.

Begin oktober hebben we daarom samen met de Hiswa-Vereniging en het Samenwerkingsverband Nautische Dienstverlening Amsterdam een brief geschreven aan B&W en gemeenteraad van Amsterdam. De inhoud van de brief was dat we het niet eens zijn met het proces dat tot nu toe gevolgd is. De recreatievaart is op geen enkel moment gehoord. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de commerciële pleziervaart. Deze brief stond op de lijst met ingezonden stukken voor de raadsvergadering van 9 oktober, maar is daar inhoudelijk niet behandeld.

Sinds 24 september lag de Nota Varen II ter inzage. Dit is een uitwerking van de Nota Varen I. Het Watersportverbond heeft hierop weer een zienswijze ingediend. We vinden een schone omgeving belangrijk, maar we vinden dat emissieloos varen in de binnenstad van Amsterdam in 2025 niet haalbaar en betaalbaar is en dat het nieuwe vignetbeleid tot te hoge kosten leidt voor onze leden en andere watersporters. Verenigingen vrezen dat hun leden een ligplaats buiten Amsterdam gaan zoeken of zelfs helemaal stoppen met varen. De eerder genoemde brief over het proces is integraal nogmaals meegenomen in deze zienswijze.

Om de verenigingen in Amsterdam voor te lichten heeft het Watersportverbond samen met de Hiswa-vereniging en het Samenwerkingsverband Nautische Dienstverlening Amsterdam begin oktober een informatiebijeenkomst gehouden. Hier zijn de gevolgen van de Nota Varen II voor de havens en watersporters in Amsterdam besproken. Omdat het veel energie kost om een goede zienswijze te schrijven, hebben de verenigingen een voorbeeld brief ontvangen van het Watersportverbond. Deze kon simpel aangepast worden naar de specifieke situatie van de vereniging.

Door stug volhouden zitten we inmiddels aan tafel bij een zogenaamd technisch overleg. Hier hebben we meer aan de voorkant invloed op het proces en geven we aan wat wel en niet mogelijk is. De nota van antwoord op de zienswijzen wordt begin 2020 verwacht.

Meer informatie over de Nota Varen deel I en II vindt u op de website van de gemeente Amsterdam

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond