Werkzaamheden Watersportverbond in de coronacrisis

22 april 2020

LET OP! De datum van dit nieuwsbericht is 22 april 2020. Het kan zijn dat er ondertussen nieuwe maatregelen van kracht en/of verlengd zijn of nieuwe informatie beschikbaar is. Kijk voor meer informatie in het kennisdossier 'coronavirus en watersport'.

Het lijkt er op dat er voorzichtig aan ruimte komt in de coronacrisis. Ook in de sport. De Nederlandse jeugd mag vanaf 29 april weer naar de sportvereniging. Daarom is het Watersportverbond, naast het opstellen van een protocol voor de watersport in brede zin, bezig met het ontwikkelen van 'jeugdplan', zodat verenigingen invulling kunnen geven aan openstelling voor deze groep. Ook topsporters mogen onder duidelijke voorwaarden en op aangewezen locaties weer individueel trainen. Hiervoor schakelen de manager topsport en de bondscoach van het Watersportverbond nauw met NOC*NSF en medisch specialisten.


Protocol en jeugdplan

De beperkte heropening van de sport is voorlopig tot 20 mei van dit jaar. Het Watersportverbond blijft zich ondertussen hard maken voor haar verenigingen, vaarscholen en de watersport. Zo zijn we, in samenwerking met meedenkende leden, vrijwilligers en in afstemming met partners, ministeries en het RIVM, druk bezig met het opstellen van een protocol voor een gefaseerde opening van de watersport in brede zin.

Een dergelijk protocol kan alleen worden ingediend door een brancheorganisatie en moet eerst worden goedgekeurd is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het RIVM. Het protocol moet aantonen dat wij invulling kunnen geven aan de voorwaarden voor openstelling. Daar worden we, watersportverenigingen, vervolgens aan gehouden. Parallel daaraan loopt het specifieke plan voor de jeugd aan de hand waarvan verenigingen vanaf 29 april jeugdactiviteiten kunnen organiseren. Wij zijn sinds de persconferentie van dinsdag vol aan de slag om de algemene voorwaarden scherp te krijgen en de vertaling te maken naar de watersport. Uiteraard in samenspraak met onze verenigingen. Het is goed als verenigingen zich op eigen initiatief al voorbereiden, maar houdt er rekening mee dat het volgen van de algemene richtlijnen in het plan voor de jeugd cruciaal is. Daar kan op worden gehandhaafd. Het is vanzelfsprekend een kwestie van dagen dat we dit moeten hebben staan.

Lees hier meer over de ontwikkeling van het protocol voor watersport en het jeugdplan dat zo spoedig mogelijk wordt ingediend. 


Steunmaatregelen

Sinds de oproep om de deuren van sportaccommodaties te sluiten en sportactiviteiten te stoppen heeft het Watersportverbond zich voortdurend ingespannen om de bestaande maatregelen rondom het coronavirus zo gunstig en duidelijk mogelijk te maken voor onze verenigingen, vaarscholen en watersporters. Dit hebben we gedaan en doen we nog steeds door vragen actief te beantwoorden en door n steunmaatregelen te ontsluiten. Dit doen we niet alleen, samen met onze partners als NOC*NSF en sportbonden, ondersteunen we onze verenigingen waar nodig bij het uitvoeren én de gevolgen van de maatregelen. Ook met partners vereniging in Waterrecreatie Nederland werken we intensief samen.


Actieve lobby

Ook voeren we een landelijke en provinciale lobby waarmee we reeds diverse successen hebben behaald  op het gebied van tegemoetkomingen. Na een dringende oproep van het Watersportverbond heeft het ministerie van Economische Zaken nu ook vaarscholen toegevoegd aan de TOGS-regeling. Sportverenigingen en -stichtingen konden al onder juiste voorwaarden gebruik maken van de regeling, maar vaarscholen - zoals zeil-, sup-, en kite-, en surfscholen dus niet. 

 

Reacties en ervaringen delen

We zijn als bond blij met de reacties en betrokkenheid van onze verenigingen, vaarscholen en watersporters in deze moeilijke tijd. De vragen, ervaringen en ideeën uit de praktijk zijn zeer waardevol en helpen het Watersportverbond in de ontwikkeling van adviezen en gesprekken met ministeries en het RIVM. De bond dankt haar verenigingen en vaarscholen voor de betrokkenheid en roept op om dit te blijven doen. Men kan tips, ideeën en vragen stellen via sectretariaat@watersportverbond.nl.

 

Steun de watersport!

Tot slot. De impact op de samenleving en de sociaaleconomische gevolgen van de crisis zijn enorm. Met iedere stap die we in dit proces zetten, zullen sommige mensen opgelucht zijn, anderen teleurgesteld of bezorgd. De ontwikkelingen volgen zich nog altijd in rap tempo op en het is nog niet altijd duidelijk wat de consequenties zijn voor verenigingen én watersporters. Dit moeten we samen doen. Blijf je leden steunen. Blijf varen binnen de mogelijkheden. Ga met hen in gesprek over laten doorlopen van een lidmaatschap of wedstrijdlicentie, zodat we samen de financiële gevolgen kunnen blijven overzien en we onze sport na deze crisis weer kunnen beoefenen zoals we dat gewend zijn. 

In het kennisdossier 'coronavirus en de watersport' volgt nieuwe berichtgeving over de gevolgen van het coronavirus voor de watersport. Blijf daarom ook de komende periode geregeld het kennisdossier raadplegen.

Deel dit artikel:

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond