Zienswijze bij gemeente Amsterdam ingediend over Nota Varen deel 1

Het Watersportverbond heeft bij de gemeente Amsterdam een zienswijze ingediend over de Nota Varen deel 1

12 februari 2019

Het Watersportverbond heeft bij de gemeente Amsterdam een zienswijze ingediend over de Nota Varen deel 1. De gemeente Amsterdam heeft eind 2018 de Nota Varen deel 1 gepresenteerd. In deze Nota staan diverse voorstellen die volgens ons voor de recreatievaart ongunstig zijn. Daarnaast zijn er verschillende gesprekken geweest tussen de gemeente en diverse belangengroepen, maar is er verzuimd om in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van de recreatievaart.

De gemeente Amsterdam wil onder andere de toegang van de grachtengordel voor recreatievaart van 23:00 tot 07:00 uur verbieden. Verder wil de gemeente een aanscherping van het vignetbeleid; dat wil zeggen een verhoging van de aanlegkosten tot maximaal een verdubbeling. Ook wil de gemeente aparte zones instellen voor roeiers. De overige recreatievaart wordt hierdoor benadeeld.


Regioteam West-Holland

Het regioteam West-Holland van het Watersportverbond heeft met diverse stakeholders overleg gevoerd over de Nota Varen deel 1. Uit dit overleg is voortgekomen dat elke partij een zienswijze gaat indienen bij de gemeente Amsterdam. In de reactie van het Watersportverbond staan ideeën om de ongunstige voorstellen in de Nota Varen te wijzigen, in voor de recreatievaart acceptabele plannen. Tevens dringt het regioteam erop aan dat zij graag in gesprek wil over deze voorstellen met de gemeente.

De zienswijze van het Watersportverbond is inmiddels ingediend bij de gemeente Amsterdam.

Uitgelichte artikelen

Recreatie

De partners van het Watersportverbond