Platformen en raden

Het Watersportverbond vindt het belangrijk om in nauw contact te staan met de aangesloten verenigingen en over de ontwikkeling van de watersport van gedachten te wisselen.

De platforms, per sportdiscipline (zeilen, motorboot, kano en boardsports), vormen bij uitstek de plek voor het actieve contact met, en de inspraak van, aangesloten verenigingen. In 2019  benaderen wij mensen gericht om mee te denken over de platforms. Dit met de overtuiging dat de inhoud en niet de (formele) organisatie voorop moet staan. In 2020 verbreden we de platforms en geven we deze positie. Het is de bedoeling dat ook andere relevante stakeholders toegang krijgen tot platforms. 

 

Platform Kanosport

Leden:

Platform Boardsports

Leden:  Josien Jelsma

Aanmelden om mee te praten over focus en te ondernemen activiteiten kan. Stuur dan een bericht naar wedstrijdsport@watersportverbond.nl.

Platform Zeilen

Leden: Peter Burggraaff en Max Blom.

Aanmelden om mee te praten over focus en te ondernemen activiteiten kan. Stuur dan een bericht naar wedstrijdsport@watersportverbond.nl.

 

Platform Motorboot

Leden: Lia Kolk, Con Struycken, Anton Schiere, Pim van der Marel en Peter van Arkel.


Controleraad

Functie: De Controleraad is het orgaan dat controle uitvoert over het beleid van het Watersportverbond. Daarmee controleert zij het bestuur, het bureau en de vrijwilligers.

De Controleraad wordt samengesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Leden:
 • Erik van Wijk 
 • Ramon Frankfort 
 • Erik Schoneveld 
 • Ad van den Broek 
 • Huub van Veen
 • Pieter Klapwijk

Tuchtraad

Functie: De Tuchtraad is een orgaan binnen het Watersportverbond dat zich bezig houdt met het onderzoeken, in opdracht van het bestuur, of een medewerker of een lid van een bij het Watersportverbond aangesloten vereniging de reglementen of statuten overtreden heeft.

De leden van de tuchtraad zijn door de Algemene Ledenvergadering aangesteld.

Leden: 

 • Hans Hennus
 • Jos Spijkerman
 • Pieter Klapwijk
 • Frans de Vries Lentsch 

Beroepsraad

Functie: De Beroepsraad behandelt het beroep tegen de uitspraak van de Tuchtraad en, voor zover van toepassing (volgens art.35 W.S.R.), van de Zeilraad. Het beroep kan zowel worden ingesteld over zaaks inhoudelijke als ook procesinhoudelijke aspecten.

De leden van de Beroepsraad zijn door de Algemene Ledenvergadering aangesteld.

Leden: 

 • Dieter van der Schilden
 • Evert van der Berg
 • Guus Calis
 • Peter Vollebregt
 • Pieter den Haan

Zeilraad

Functie: De zeilraad is het onafhankelijk orgaan binnen het Watersportverbond dat een hoger beroep (Artikel 70 Regels van het Wedstrijdzeilen) afhandelt. Maar ook het eventueel verder definiëren van de regels bij onduidelijkheid hoort tot de taken. Ook is de Zeilraad belast met de behandeling van zaken betreffende wangedrag door deelnemers aan een zeilevenement (regel 69).

Leden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering.

Leden:

 • Voorzitter: Dieter van der Schilden
 • Secretaris: Herman van der Steen 
 • Margriet Pannevis
 • Frans de Vries Lentsch
 • Geert Geelkerken
 • Jos Spijkerman
 • Gerard Vervoort
 • Paul de Groot

De partners van het Watersportverbond