Platformen en raden

Het Watersportverbond vindt het belangrijk om in nauw contact te staan met de aangesloten verenigingen en over de ontwikkeling van de watersport van gedachten te wisselen.

De platforms, per sportdiscipline (zeilen, motorboot, kano), vormen bij uitstek de plek voor het actieve contact met, en de inspraak van, aangesloten verenigingen.. Dit met de overtuiging dat de inhoud en niet de (formele) organisatie voorop moet staan. In 2020 verbreden we de platforms en geven we deze positie. Het is de bedoeling dat ook andere relevante stakeholders toegang krijgen tot platforms.

 

Platform Kanosport

Leden:

Platform Motorboot

Leden: 

 • Lia Kolk
 • Con Struycken
 • Anton Schiere
 • Pim van der Marel
 • Peter van Arkel

 

Platform Wedstrijdzeilen

Het Platform Wedstrijdzeilen heeft zich ten doel gesteld de zeilsport in het algemeen en de wedstrijdzeilsport in het bijzonder op de kaart te zetten. Speciaal gaat onze aandacht uit naar het verbeteren van de infrastructuur, organisatie en de public relations. Meer dan andere sporten heeft de zeilsport last van de vergrijzing. Het enthousiasmeren van de jeugd voor onze sport is dan ook een van onze speerpunten. Daarnaast willen wij voor alle zeilers van Nederland de rol van het Watersportverbond helder krijgen en het nut van een actieve sportbond benadrukken.

Voorzitter: Max Blom Sr
In mijn jonge jeugd werd ik al gegrepen door het wedstrijdzeilen. De eerste meters werden gemaakt in de Piraat (’65) en later Vaurien (’69 – ’74), terwijl het serieuzere werk begon in de Solo (1974). In 1984 maakte ik de overstap naar de Regenboog met in 1985 de aanschaf van de 123, twee jaar later verruilde ik die voor de meer bekende Maximum met zeilnummer 131. In de periode daarna is de Regenboog de rode draad gebleven met uitstapjes naar de J22, toch weer even Solo en Olympiajol. In 2016 is de Pampus aan “de vloot” toegevoegd en vorig jaar de Finn.

Sinds ik mij enigszins teruggetrokken heb uit mijn professionele leven kan ik de komende jaren tijd vrijmaken om te trachten KWV De Kaag (waarvan ik sinds 2019 voorzitter ben) en het platform zeilen de toekomst te geven die het beide past. Samen met het voltallige team kijk ik ernaar uit de zeilsport en in het bijzonder de wedstrijdzeilsport de nieuwe impuls te geven die het verdient.


Public Relations: Marc Dieben
Zeilen doe ik al mijn hele leven. Eerst in een onooglijk bootje met de twijfelachtige naam “Diebertjedap” en later in de Vaurien. Daarna overgestapt op het Windsurfen en sinds een jaar of 7 weer fanatiek in de Solo. Sinds 4 jaar ben ik verantwoordelijk voor het PR beleid van de Soloklasse en doe dat met veel plezier. Vanuit mijn bestuursfunctie binnen de Nationale Soloklasse Organisatie heb ik veel samengewerkt met het Watersportverbond en gemerkt dat daar veel kansen liggen voor verbetering. Toen Max mij vroeg of ik een rol wilde spelen binnen het Platform Zeilen heb ik die kans dan ook met beide handen aangegrepen. Binnen het platform ga ik mij richten op de communicatie en PR van de zeilsport in het algemeen en richting de leden in het bijzonder.   

Opleidingen: Paul de Groot
Ik ben geboren in Midlaren en opgegroeid bij jachthaven Meerzicht. Sinds 1996 actief als wedstrijdleider en jurylid. Verschillende bestuursfuncties vervuld binnen verenigingen en klassenorganisaties. Momenteel Commissaris Wedstrijden van de Koninklijke Watersport-Vereeniging ‘Loosdrecht’, vrijwilliger bij de Koninklijke Watersportvereniging Sneek en lid van de Zeilraad. Overtuigd van het feit dat (wedstrijd)organisatie niet vanzelf gaat. ‘Als je wilt dat er iets gebeurt, dan moet je zelf meedoen’. Binnen het Platform Zeilen ligt mijn aandacht bij de modernisatie van opleidingen voor Officials. 


Jeugdzeilen: Remco Kenbeek
Ik neem deel aan het Platform Zeilen met de insteek jeugd. Zelf ben ik op jonge leeftijd begonnen met zeilen op catamarans en heb tijdens mijn jeugd en studententijd veel nationale en internationale wedstrijden gevaren. Om het wedstrijdzeilen te bekostigen ben ik mijn eigen zeilbedrijf begonnen wat uiteindelijk uitgegroeid is tot het huidige Sailcenter. In mijn werk heb ik veel te maken met jeugd en instroom vanuit Optimist on Tour, Q-cup en zeilscholen. Ik wil mijn ervaring inbrengen om te helpen meer jeugd naar onze fantastische sport en verenigingen te krijgen.


Events: Martine Vos
Van jongs af aan gezeild; van laser tot en met de J Class ‘Rainbow’. Het water zit in mijn bloed. De laatste jaren heb ik veel wedstrijden georganiseerd. En van daaruit ook betrokken geweest bij de oprichting van de Holland Regatta Club, een wedstrijd organiserende vereniging. Alweer 14 jaar ben ik de hoofdorganisator van de Van Uden Reco Stellendam en Medemblik Regatta. De daarmee opgedane ervaringen breng ik graag in bij het Platform Zeilen, zodat we alle aspecten van het zeilen kunnen dekken.


Klassen- en wedstrijdorganisaties : Gerlof vd Werf
Sinds 1990 ben ik bestuurlijk en fysiek actief binnen de watersport in Nederland. Zo was ik onder anderen 17 jaar voorzitter sectie wedstrijdzeilen van de KWS/Sneekweek hierna was ik 15 jaar voorzitter van de commissie PR & Sponsoring van de KWS. Ik was wedstrijdleider bij vele evenementen als EK, NK en clubwedstrijden. In mijn professionele leven was ik werkzaam als afdelingshoofd van de afdeling Cardiologie in het Antonius Ziekenhuis in Sneek. Vanuit die functie ben ik betrokken geweest bij veel watersport-gerelateerde projecten zoals bijvoorbeeld, Ambulance boot, AED project Zuid-West Friesland, Hart en Zeil en Draadloos Friese Meren. Ik wil mij graag inzetten voor het Platform Zeilen, omdat er veel werk is te verzetten op vele vlakken zoals Opleidingen, Jeugd, Communicatie, wedstrijdkalender, contact klasse organisaties enz. Onder het motto “Niet het verleden is belangrijk, maar vooral de toekomst” ga ik  graag deze uitdaging aan.


Kajuitjachten: Erik van Vuuren
Zeilen is mijn (professionele) leven. Door kansen aan te grijpen, kwam ik op jonge leeftijd in aanraking met ervaren grote boot zeilers, waarmee we, o.a. het WK X’99 en de Admirals Cup wonnen. Na mijn studie (werktuigbouw), diverse specialistische recherche functies en management functies binnen het bedrijfsleven, ben ik mij vanaf 2008 fulltime op de zeilsport gaan richten.  Vanuit eigen beheer zijn diverse bijzondere en succesvolle zeilcampagnes geïnitieerd. Sinds 2015 maak ik als wedstrijdcommissaris deel uit van het bestuur van de Noordzee Club. Om de zeilsport in de breedte te stimuleren en een structurele basis voor onze helden van morgen te creëren, zullen we elkaar (zeilers, verenigingen, klassenorganisaties en Watersportverbond) beter moeten gaan informeren, keuzes begrijpelijk beargumenteren én vooral mensen (blijven) stimuleren voor de zeilsport. Vanuit filosofie wil ik mij graag inzetten. Daarin zal ik mij toeleggen op het niveau, de kwaliteit en het toegankelijker maken van het grote boot (zee)zeilen, waaronder de rating klassen (ORC-IRC).

 

Raden


Controleraad

Functie: De Controleraad is het orgaan dat controle uitvoert over het beleid van het Watersportverbond. Daarmee controleert zij het bestuur, het bureau en de vrijwilligers.

De Controleraad wordt samengesteld door de Algemene Ledenvergadering. E-mailadres: controleraad@watersportverbond.comZeilraad

Functie: De zeilraad is het onafhankelijk orgaan binnen het Watersportverbond dat een hoger beroep (Artikel 70 Regels van het Wedstrijdzeilen) afhandelt. Maar ook het eventueel verder definiëren van de regels bij onduidelijkheid hoort tot de taken. Ook is de Zeilraad belast met de behandeling van zaken betreffende wangedrag door deelnemers aan een zeilevenement (regel 69).

Leden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering.

Leden:

 • Voorzitter: Dieter van der Schilden
 • Secretaris: Herman van der Steen 
 • Margriet Pannevis
 • Frans de Vries Lentsch
 • Geert Geelkerken
 • Jos Spijkerman
 • Gerard Vervoort
 • Paul de Groot

 

Tuchtraad

Functie: De Tuchtraad is een orgaan binnen het Watersportverbond dat zich bezig houdt met het onderzoeken, in opdracht van het bestuur, of een medewerker of een lid van een bij het Watersportverbond aangesloten vereniging de reglementen of statuten overtreden heeft.

De leden van de tuchtraad zijn door de Algemene Ledenvergadering aangesteld.

Leden: 

 • Hans Hennus
 • Jos Spijkerman
 • Pieter Klapwijk
 • Frans de Vries Lentsch 

Beroepsraad

Functie: De Beroepsraad behandelt het beroep tegen de uitspraak van de Tuchtraad en, voor zover van toepassing (volgens art.35 W.S.R.), van de Zeilraad. Het beroep kan zowel worden ingesteld over zaaks inhoudelijke alsook proces inhoudelijke aspecten.

De leden van de Beroepsraad zijn door de Algemene Ledenvergadering aangesteld.

Leden: 

 • Dieter van der Schilden
 • Evert van der Berg
 • Guus Calis
 • Peter Vollebregt
 • Pieter den Haan

De partners van het Watersportverbond