Platformen en raden

Het Watersportverbond vindt het belangrijk om in nauw contact te staan met de aangesloten verenigingen en over de ontwikkeling van de watersport van gedachten te wisselen.

De platforms, per sportdiscipline (zeilen, motorboot, kano), vormen bij uitstek de plek voor het actieve contact met, en de inspraak van, aangesloten verenigingen. Dit met de overtuiging dat de inhoud en niet de (formele) organisatie voorop moet staan. Het is de bedoeling dat ook andere relevante stakeholders toegang krijgen tot platforms.

Platform Recreatiesport

 • Voorzitter: Christoffer Jonker 
 • Belangenbehartiging: Paul Smelt 
 • Productontwikkeling: Wilko Emmens 
 • Vrijwilligersbeleid: Jan van Esseveld 
 • Opleidingen: vacant 

Platform Wedstrijdsport Zeilen, Kite- en Windsurfen

 • Voorzitter & Reglementen Cie: Peter Burggraaff a.i.
 • Rating klassen: vacature
 • Eenheidsklassen: vacature
 • Boards: vacature
 • Race officials commissie: vacature
 • Trainer/Coach commissie: vacature
 • Reglementen commissie: vacature
 • Technische commissie wedstrijdzaken: vacture
 • Taskforce instroom wedstrijdsport: tbd
 • Opleidingen: vacature

Het platform is te bereiken via platformwedstrijdsport@watersportverbond.nl

Lees hier meer over het Platform Wedstrijdsport: Zeilen, Kite- en Windsurfen.

 

Platform Kanosport

 • Voorzitter: Everard Bos
 • Afvaart: Pascal Lücker
 • Freestyle: Vacant
 • Kanoslalom: Aschwin Zax
 • Kanosprint: Tonny Benschop
 • Kanopolo: Vacant
 • Marathon: Tonny Benschop
 • ParaKano: Jan van Gestel 
 • Recreatief kanoën: Peter Jonkers
 • Ambtelijk secretaris: Charlotte Bakkes

Commissies en Raden


Financiële commissie

Functie: De financiële commissie is het orgaan dat controle uitvoert over de financiële gang van zaken van het Watersportverbond. Daarmee richt het zich op de vraag of de begroting en meerjarenplan met elkaar in lijn zijn en vervolgens beoordeelt het of het jaarplan binnen budget is gerealiseerd. De commissie adviseert de ALV over de kaders waarbinnen het bestuur opereert en houdt hier gedurende het jaar toezicht op.

De leden worden benoemd door de Algemene vergadering. 

Leden:

 • Voorzitter: Detmer Koekoek
 • Erik van Dinten
 • Rob Middelkoop
 • Kees Joosse

 

Zeilraad

Functie: De zeilraad is het onafhankelijk orgaan binnen het Watersportverbond dat een hoger beroep (Artikel 70 Regels van het Wedstrijdzeilen) afhandelt, maar ook het eventueel verder definiëren van de regels bij onduidelijkheid hoort tot de taken. Ook is de zeilraad belast met de behandeling van zaken betreffende RvW 69 (wangedrag). De uitspraken van de Zeilraad vind je terug bij Wedstrijdsport.

De leden worden benoemd door de Algemene vergadering.

De zeilraad is te bereiken via wedstrijdsport@watersportverbond.nl

Leden:

 • Voorzitter: Geert Geelkerken
 • Secretaris: Herman van der Steen 
 • Aai Schaberg
 • Gérard Vervoort
 • Margriet Pannevis
 • Paul de Groot
 • Nicole de By

 

Tuchtraad

Functie: De tuchtraad is een orgaan binnen het Watersportverbond dat zich bezighoudt met het onderzoeken, in opdracht van het bestuur, of een medewerker, een vrijwilliger of een lid van een bij het Watersportverbond aangesloten vereniging de reglementen of statuten overtreden heeft.

De leden worden benoemd door de Algemene vergadering.

Leden: 

 • Voorzitter: Frans de Vries Lentsch
 • Jos Spijkerman
 • Dieter van der Schilden

Beroepsraad

Functie: De beroepsraad behandelt het beroep tegen de uitspraak van de tuchtraad en, voor zover van toepassing (volgens art.35 W.S.R.), van de zeilraad. Het beroep kan zowel worden ingesteld over zaaks inhoudelijke alsook proces inhoudelijke aspecten.

De leden worden benoemd door de Algemene vergadering.

Leden: 

 • Voorzitter: Peter Vollebregt
 • Pieter den Haan
 • Evert van der Berg
 • Ramon Frankfort

De partners van het Watersportverbond