ALV

Vind hier informatie over onze Algemene vergadering

 

ALV maandag 23 mei 2022

Op maandagavond 23 mei zal de Algemene vergadering - de Jaarvergadering - van het Watersportverbond plaatsvinden. De agenda en stukken voor deze ALV kunt u hieronder vinden. In aanloop naar de ALV organiseert het bestuur een financieel vragenuur en wel op dinsdag 17 mei om 19.30 uur. Aan- of afmelden voor de Algemene vergadering is niet meer mogelijk.

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Notulen Algemene vergadering  van 11 december 2021
  2A Goedkeuren notulen
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Update
 5. Jaarverslag 2021 en jaarrekening 2021
  A Toelichting jaarverantwoording 2021
  B Advies financiële commissie
  C Besluit jaarverslag 2021 inclusief jaarrekening 2021
  D Besluit decharge
 6. Benoemingen
  A Bestuur; secretaris en vice-voorzitter
     Bestuurslid Marketing, communicatie en sponsoring (toegevoegd 20-05-2022)
 7. Onderscheidingen
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

 

Volmachtformulier

Rondvraagformulier

 

 

Terugblik op de online ALV van 11 december en het jaaroverzicht 2021

De najaarsvergadering van het Watersportverbond is een waardevol moment om gezamenlijk terug te kunnen kijken op het jaar en weer nieuwe doelen uit te kunnen spreken. Hoewel wij helaas niet samen konden komen hebben wij wel online contact kunnen maken. Wij kijken terug op een prettige vergadering, met een positieve interactie in de online chat. In de vergadering zijn de wijziging van statuten en huishoudelijk reglement door stemming aangenomen. Ook het jaarplan en begroting 2022 is goedgekeurd. De contributie is hierbij vastgesteld voor hoofdleden op €21,70 en €10,85 voor gezins- en jeugdleden. 

In de vergadering is Peter Burggraaff herbenoemd als bestuurslid Wedstrijdsport en zal Nicole de By de Zeilraad versterken als lid. 

Bekijk hier de video met het jaaroverzicht waarin wij laten zien welke onderwerpen er speelden bij de verschillende platformen in 2021. Ook laten een aantal regioteams zien hoe ze dit jaar te werk zijn gegaan. Verder geven we een korte terugblik van platform topsport over het verloop van de Olympische Spelen. En kijken we terug op ons eerste jaar samen met hoofdsponsor Allianz.

 

Bent u op zoek naar informatie over/van eerdere ALV's? Neem dan contact op met het secretariaat. Stuur hiervoor een e-mail naar service@watersportverbond.nl.

De partners van het Watersportverbond