ALV

Vind hier informatie over onze Algemene vergadering

 

ALV zaterdag 10 december 2022

Op zaterdag 10 december zal de Algemene vergadering - de Najaarsvergadering - van het Watersportverbond plaatsvinden. De agenda en stukken voor deze ALV kunt hieronder vinden. Voorafgaand aan deze ALV organiseert het bestuur een financieel vragenuur. Dit vragenuur start om 19:30 uur en zal digitaal via Zoom plaatsvinden op woensdag 7 december. 

 1. Opening en vaststellen agenda

 2. Notulen Algemene vergadering van 23 mei 2022
  A Goedkeuren notulen

 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Update

 5. Jaarplan 2023 en begroting 2023
  A Toelichting jaarplan 2023
  B Toelichting begroting 2023
  C Advies Financiële commissie
  D Besluit contributie 2023
  E Besluit jaarplan 2023 en begroting 2023

 6. Benoemingen
  A Financiële commissie

 7. Begunstigers en Stichtingen
  A Besluit bijdrage stichtingen
  B Besluit bijdrage begunstigers

 8. Data Algemene vergaderingen 2023

 9. Rondvraag

 10. Sluiting

 

Klik hier voor het volmachtformulier.

 

 

Bent u op zoek naar informatie over/van eerdere ALV's? Neem dan contact op met het secretariaat. Stuur hiervoor een e-mail naar service@watersportverbond.nl.

De partners van het Watersportverbond