ALV

Vind hier informatie over onze Algemene vergadering

Op maandagavond 17 mei 2021 zal om 20.00 uur de Algemene vergadering van het Watersportverbond plaatsvinden. Ook deze keer zal de Algemene vergadering volledig digitaal zijn.

De agenda en stukken kunt u hieronder vinden. 

 1. Opening en vaststellen agenda

 2. Notulen Algemene vergadering van 12 december 2020
  A Goedkeuren notulen

 3. Mededelingen

 4. Update
 5. Benoemingen
  A Bestuur: benoemen bestuurslid kanosport, benoemen bestuurslid recreatiesport, herbenoemen bestuurslid topsport
  B Tuchtraad
  C Beroepsraad

 6. Jaarverslag en jaarrekening 2020
  A Toelichting jaarverslag 2020
  B Toelichting jaarrekening 2020
  C Advies financiële commissie
  D Besluit jaarverslag 2020 inclusief jaarrekening 2020 en decharge

 7. Wijzigingen statuten en huishoudelijk reglement
  1 Besluiten en toelichting statuten
  2 Statutenwijziging (finaal concept) ; (bijgewerkt 17-05-2021)
  3 Vergeleken versie huidige statuten en finaal concept
  4 Huishoudelijk reglement (finaal concept) ; (bijgewerkt 17-05-2021)
  5 Vergeleken versie huidig huishoudelijk reglement en finaal concept

 8. Rondvraag

 9. Sluiting

Hier kunt u de gestelde vragen met antwoorden lezen (bijgewerkt 17-05-2021).

Ter voorbereiding en ter naslag heeft het bestuur een update van het jaarplan 2021 en een update financiële transparantie voor u gemaakt. Beide documenten worden in de ALV toegelicht.

In aanloop naar de Algemene vergadering heeft het bestuur een financieel vragenuur en een informatiesessie ten behoeve van de statutenwijzigingen georganiseerd. Deze heeft inmiddels plaatsgevonden en derhalve kunt zich hiervoor niet meer inschrijven.

Voor de Algemene vergadering kunt u zich niet meer aanmelden.

Bent u op zoek naar informatie over/van eerdere ALV's? Neem dan contact op met het secretariaat. Stuur hiervoor een e-mail naar service@watersportverbond.nl.

De partners van het Watersportverbond