ALV

Vind hier informatie over onze Algemene vergadering

 

ALV zaterdag 16 december 2023

Op zaterdag 16 december 10.00 uur zal de Algemene vergadering - de Najaarsvergadering - van het Watersportverbond plaatsvinden. De agenda en stukken die tijdens deze ALV zullen worden behandeld kunt u hieronder vinden. Voorafgaand aan de ALV wordt er online via Zoom een financieel vragenuur georganiseerd op dinsdag 12 december om 19.30 uur.

 1. Opening en vaststellen agenda

 2. Notulen Algemene vergadering van 15 mei 2023
  A Goedkeuren notulen

 3. Mededelingen en ingekomen stukken

 4. Update

 5. Jaarplan 2024 en begroting 2024
  Het Jaarplan 2024 verschijnt in de vorm zoals de laatste jaren gebruikelijk en wordt net als in eerdere jaren voorafgegaan door de Missie, de Visie en de Waarden van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond. Met de toevoeging van vier pagina's wordt daarnaast de koers richting 2032 verwoord: 'Watersportagenda 2032'. Een meerjarig perspectief dat ook door partners (zoals NOC*NSF) wordt verwacht. Het geeft resultaatgericht invulling aan de (financiële) noodzaak en de ambitie die zijn toegelicht in de voorbije ALV's. Ook op 16 december zal dit weer aan de orde zijn. 

  A Toelichting Watersportagenda 2032

  B Toelichting jaarplan 2024

  C Toelichting begroting 2024

  D Advies Financiële commissie

  E Besluit contributie 2024

  F Besluit jaarplan 2024 met Watersportagenda 2032 en begroting 2024

 6. Benoemingen
  A Zeilraad

 7. Wijzigingen huishoudelijk reglement
  1 Goedkeuren wijzigingen

 8. Onderscheidingen

 9. Rondvraag

 10. Sluiting

 

 

Bent u op zoek naar informatie over/van eerdere ALV's? Neem dan contact met ons op. Stuur hiervoor een e-mail naar service@watersportverbond.nl.

De partners van het Watersportverbond