Regioteam Fryslân

Het regioteam Fryslân spant zich in voor de belangen van motorbootvaarders, zeilers, surfers en kanoërs.

De regio Fryslân bestaat uit de volgende gebieden: De gehele provincie Friesland, inclusief Linde, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.

“Fryslân is een watersportprovincie bij uitstek. De meren en de kanalen geven al tijden lang ruimte voor veel vaarplezier. In de laatste 10 jaar is heel veel geïnvesteerd in de infrastructuur. Hierdoor is de provincie voor de watersporter nog aantrekkelijker geworden. Viaducten zijn gebouwd, en er is een 2e sluis gebouwd bij Stavoren. Verder zijn bij een aantal plaatsen de waterfronten verbeterd. Het gevolg is dat je makkelijker dan voorheen kan doorvaren en bij de plaatsen een aanlegplek zoeken. Nu wordt vanuit de provincie de aandacht gevestigd op de aansluiting van water- en landrecreatie. Men moet vanaf een aanlegplek kunnen gaan fietsen of wandelen, terwijl omgekeerd men vanaf de oever zicht wil hebben op het water. Bij Oudega (Sm) wordt een plan gesmeed om het beter aan het water gesitueerd te krijgen. Verder is er sprake van een mogelijk nieuwe vaarweg tussen Grou en Drachten.

Door de regio loopt de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Meer infromatie over de belangrijke route vindt je hier.

 

Het 5 puntenplan van het regioteam Frylân voor 2023:
  • Intensivering contacten en samenwerking met de verenigingen in de regio.
  • Meer aandacht voor de kleine watersport (inclusief waterplantenprobelmatiek).
  • Stimuleren duurzaam varen.
  • Ontwikkeling diverse gebieden tot een aantrekkelijk vaargebied (onder andere noordoost Fryslân, Oudega aan het water, versterking IJsselmeerdijk van Kornwerderzand tot Lemmer).
  • inzetten op noodzakelijk onderhoud bruggen Prinses Margrietkanaal.

 

Het regioteam bestaat uit de volgende leden (klik op een naam voor meer informatie):

De partners van het Watersportverbond