Regioteam Fryslân

Het regioteam Fryslân spant zich in voor de belangen van motorbootvaarders, zeilers, surfers en kanoërs.

De regio Fryslân bestaat uit de volgende gebieden: De gehele provincie Friesland, inclusief Linde, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.

“Fryslân is een watersportprovincie bij uitstek. De meren en de kanalen geven al tijden lang ruimte voor veel vaarplezier. In de laatste 10 jaar is heel veel geïnvesteerd in de infrastructuur. Hierdoor is de provincie voor de watersporter nog aantrekkelijker geworden. Viaducten zijn gebouwd, en er is een 2e sluis gebouwd bij Stavoren. Verder zijn bij een aantal plaatsen de waterfronten verbeterd. Het gevolg is dat je makkelijker dan voorheen kan doorvaren en bij de plaatsen een aanlegplek zoeken. Nu wordt vanuit de provincie de aandacht gevestigd op de aansluiting van water- en landrecreatie. Men moet vanaf een aanlegplek kunnen gaan fietsen of wandelen, terwijl omgekeerd men vanaf de oever zicht wil hebben op het water. Bij Oudega (Sm) wordt een plan gesmeed om het beter aan het water gesitueerd te krijgen. Verder is er sprake van een mogelijk nieuwe vaarweg tussen Grou en Drachten.

Door de regio loopt de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Meer infromatie over de belangrijke route vindt je hier.

 

Het 5 puntenplan van het regioteam Frylân voor 2022:
  • Aanleg nieuwe vaarweg (vanaf Grou) naar Drachten met eventueel onderwaterzetten van een laagveenpolder. Het betreft een vaarweg in/bij een toprecreatieve omgeving, de Alde Feanen. Van belang is de veiligheid van de waterrecreeant.
  • Tegengaan waterplanten. Het Wetterskip Fryslân stelt in kader van de Kderrichtlijn Water (KRW) een nieuw beheerplan op (periode tot 2027) en zet hierbij in op waterplanten. Dit levert problemen op voor de watersport.
  • Versterking IJsselmeerdijk vanaf Kornwerderzand tot Lemmer.
  • Ontwikkeling Noordoost Fryslân voor kleine recreatievaart tot een aantrekkelijk vaargebied.
  • Ontwikkeling "Oudega aan het water". het gebied bij Oudega (gemeente Smallingerland) zal volgens gemeente en provincie meer en beter voor waterrecreatie ontsloten worden. Het regioteam adviseert bij diverse overleggen.

 

Het regioteam bestaat uit de volgende leden (klik op een naam voor meer informatie):

De partners van het Watersportverbond