Regioteam Delta-Noord

Het vaargebied binnen Delta-Noord is voortdurend in beweging. Delta-Noord zet zich op veel vlakken in om de mogelijkheden voor de watersport te behouden en te verbeteren.

De regio Delta-Noord bestaat uit de volgende vaargebieden: Zuid-Holland ten zuiden van Nieuwe Waterweg, Haringvliet, Hollands Diep, Oude Maas, Brielse Meer, Spui, Dordtse Kil, Noord, Lek ten westen van Schoonhoven, Hollandse IJssel ten westen van Gouda.

Het vaargebied binnen Delta Noord is voortdurend in beweging. Delta Noord zet zich op veel vlakken in om de mogelijkheden voor de watersport te behouden en te verbeteren. De aandachtspunten liggen op de volgende gebieden:

 • Goede openingstijden van de Haringvlietbrug, specifiek t.a.v. storingen.
 • De sluisbediening van de Volkeraksluis, vooral vanwege toenemende beroepsvaart.
 • Een goed beheer en blijvende bevaarbaarheid van het Haringvliet.
 • Ook vanuit Natura2000 zijn er beperkingen voorgesteld voor het varen in het Haringvliet/Hollands Diep maar na intensief overleg zijn deze nu van tafel.
 • Verbeteringen in afmeermogelijkheden, zoals de aanleg van extra moorings in het Haringvliet en de inmiddels nieuw gerealiseerde afmeersteiger bij de Goereesesluis.
 • Aandacht voor de bereikbaarheid van Tiengemeten
 • Inzet voor de verbeteringen aan het toegangskanaal in Middelharnis.
 • Aandacht voor een goede recreatieve functie van het Brielse Meer en de Bernisse, betrokkenheid bij de watersportfunctie van Hellevoetsluis.
 • Aandacht voor ongewenste plantengroei in de vaarwaters.


Hoe doen we dat?

 • Overleg met Rijkswaterstaat, gemeenten, recreatieschappen en vaarwegbeheerders.
 • Periodieke voorlichting aan de betrokken verenigingen, zowel via een periodieke Nieuwsbrief en presentaties op de regiovergaderingen.

Regiovertegenwoordiger

Arjen de Vries 06-53894023, mail: deltanoord@watersportverbond.com.

De partners van het Watersportverbond