Regioteam Fryslân

Het regioteam Fryslân spant zich in voor de belangen van motorbootvaarders, zeilers, surfers en kanoërs.

De regio Fryslân bestaat uit de volgende gebieden: De gehele provincie Friesland, inclusief Linde, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.

“Fryslân is een watersportprovincie bij uitstek. De meren en de kanalen geven al tijden lang ruimte voor veel vaarplezier. In de laatste 10 jaar is heel veel geïnvesteerd in de infrastructuur. Hierdoor is de provincie voor de watersporter nog aantrekkelijker geworden. Viaducten zijn gebouwd, en er is een 2e sluis gebouwd bij Stavoren. Verder zijn bij een aantal plaatsen de waterfronten verbeterd. Het gevolg is dat je makkelijker dan voorheen kan doorvaren en bij de plaatsen een aanlegplek zoeken. Nu wordt vanuit de provincie de aandacht gevestigd op de aansluiting van water- en landrecreatie. Men moet vanaf een aanlegplek kunnen gaan fietsen of wandelen, terwijl omgekeerd men vanaf de oever zicht wil hebben op het water. Bij Oudega (Sm) wordt een plan gesmeed om het beter aan het water gesitueerd te krijgen. Verder is er sprake van een mogelijk nieuwe vaarweg tussen Grou en Drachten.

Bij al deze zaken heeft het Regioteam betrokkenheid.”

Regiovertegenwoordiger

Rienk Broers 058-2663653/06-20033332, e-mail: fryslan@watersportverbond.com.

De partners van het Watersportverbond