Regioteam Noord-Holland

Het regioteam Noord-Holland spant zich in voor de belangen van alle watersporters in de provincie.

De regio Noord-Holland bestaat uit de volgende vaargebieden: De hele provincie Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal, exclusief IJsselmeerhavens.

Vastlopen met je zeil- of motorboot is voor iedere watersporter een ramp. Om ergernis te voorkomen is het belangrijk dat vaarwegen op tijd worden gebaggerd. Regioteam Noord-Holland houdt dit voor watersporters in de gaten. Tips en meldingen van ondiepe vaarwegen zijn uiteraard van harte welkom. Ook de aanwezigheid van goede en betrouwbare aanlegplaatsen is voor watersporters belangrijk. Regioteam Noord-Holland houdt in de gaten dat bestaande aanlegplaatsen worden onderhouden. Daarnaast maakt het regioteam zich hard om het aantal aanlegplaatsen uit te breiden.


Regiovertegenwoordiger

Inge Kuyt, e-mail: noord-holland@watersportverbond.com

De partners van het Watersportverbond