Regioteam Noord-Holland-Noord

Het regioteam Noord-Holland-Noord spant zich in voor de belangen van alle watersporters in de provincie.

De regio Noord-Holland-Noord bestaat uit de volgende vaargebieden: De hele provincie Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal, exclusief IJsselmeerhavens en exclusief Amsterdam.

Vastlopen met je zeil- of motorboot is voor iedere watersporter een ramp. Om ergernis te voorkomen is het belangrijk dat vaarwegen op tijd worden gebaggerd. Regioteam Noord-Holland-Noord houdt dit voor watersporters in de gaten. Tips en meldingen van ondiepe vaarwegen zijn uiteraard van harte welkom. Ook de aanwezigheid van goede en betrouwbare aanlegplaatsen is voor watersporters belangrijk. Regioteam Noord-Holland-Noord houdt in de gaten dat bestaande aanlegplaatsen worden onderhouden. Daarnaast maakt het regioteam zich hard om het aantal aanlegplaatsen uit te breiden.


Regiovertegenwoordiger

Inge Kuyt, e-mail: inge.kuyt@watersportverbond.nl 

regioteamleden:

  • Truida Bakker
  • Henk Bosma

De partners van het Watersportverbond