Platform & commissies kanosport

Welke commissies zijn er, wat doen ze en wie zijn de leden?

Platform Kanosport

Functie: Het platform is bij uitstek de plek voor het actieve contact met, en de inspraak van, aangesloten verenigingen. Hierbij staat de inhoud en niet de (formele) organisatie voorop. In 2020 verbreden we de platforms en geven we deze positie. Het is de bedoeling dat ook andere relevante stakeholders toegang krijgen tot platforms.

Leden:

Internationale Afvaardiging

Functie: Het Watersportverbond is aangesloten bij meerdere Internationale koepel organisaties en vaardigt personen af om, in opdracht van het Platform en het Algemeen Bestuur, de Nederlandse belangen te vertegenwoordigen.

International Canoe Federation:
Ruud Heijselaar: Commissie Marathon (voorzitter)
Jacques Webbers: Commissie Kanopolo (adviseur)

European Canoe Association:
Elly Müller: Bestuurslid


Stichting Kano Activiteiten

Op 4 juni 2013 is de Stichting Kano Activiteiten opgericht. Door het opgaan van de Nederlandse Kano Bond in het Watersportverbond ontstond de behoefte om activiteiten die voorheen binnen de Kanobond plaatsvonden, maar niet door het Watersportverbond opgepakt kunnen worden, in een afzonderlijke rechtspersoon onder te brengen. Daarom heeft de Stichting als doelstelling “het organiseren van activiteiten voor kano- en/of kajakvaarders, indien mogelijk in samenwerking met één of meer bij het Koninklijk Nederlands Watersportverbond aangesloten verenigingen”. De Stichting is lid van het Watersportverbond. De onderstaande commissies zijn onderdeel van de stichting:

  • Veluwerally
  • Zeekajakvaren
  • NK Kanopolo
  • NK Kanosprint
  • Wildwateracademie
  • Slalom Activiteiten (o.a. NK Kanoslalom)

Bejanca van Grootheest
Wedstrijdsport

Vragen over dit dossier? Neem contact met mij op en ik help je verder!

Contact

Contact opnemen kan via onderstaande knop.

De partners van het Watersportverbond