Tegemoetkoming voor schade COVID-19 en financiële gevolgen voor verenigingen

2 april 2020

De maatregelen van het kabinet hebben directe consequenties voor de inkomsten van sportverenigingen, sportbonden en andere sportaanbieders. Het standpunt van NOC*NSF is daarom dat we dit samen moeten zien op te lossen, samen met de maatschappelijke partners zoals de gemeenten en de rijksoverheid. We geven een overzicht van de diverse tegemoetkomingen, noodmaatregelen en verplichtingen.


Welke acties worden er genomen om de financiële gevolgen van de maatregelen op te vangen?

De gevolgen voor sportverenigingen, sportbonden en andere sportaanbieders zijn groot nu zij hun deuren hebben moeten sluiten. Het is belangrijk om als sportsector zo gezamenlijk mogelijk op te trekken. Er worden impactanalyses opgesteld. NOC*NSF roept, namens de sportwereld en dus ook de watersport, het Rijk en de gemeenten op om nu ook snel de door het kabinet genomen uitzonderlijke economische maatregelen toepasbaar te maken op de sport. NOC*NSF heeft als aanvulling op de economische maatregelen van rijksoverheid en gemeenten Coronanoodfonds Sport opgericht en daar 4 tot 5 miljoen euro voor opzij gezet. De rijksoverheid en anderen die dat willen en kunnen is gevraagd mee te doen. 

Op vrijdag 1 mei maakte het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bekend dat zij met een noodfonds van 110 miljoen euro komen om Nederlandse sportverenigingen te ondersteunen. In de eerste plaatst gaat er 90 miljoen euro naar sportverenigingen door de huur kwijt te schelden over de periode 1 maart tot 1 juni. De overige 20 miljoen is bedoeld voor sportverenigingen met een eigen accommodatie. Zodra meer duidelijk is over de uitvoering voor watersportverenigingen berichten wij hierover in ons kennisdossier.


Van welke tegemoetkoming kan mijn vereniging werk maken voor gemiste inkomsten vanwege de coronacrisis?


Sportverenigingen kunnen van verschillende tegemoetkomingen gebruik maken: 


Noodloket TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren)
Sportverenigingen en ondernemers in de sport kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het Noodloket van het ministerie van Economische Zaken. Zij ontvangen dan een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro. Er gelden wel een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen. Zo wordt op basis van KVK SBI-code gekeken welke ondernemingen een beroep op de regeling kunnen doen. Verder is het een vereiste dat er een eigen fysieke locatie is, bijvoorbeeld een sportkantine. Ook moet de te verwachten omzetdaling voor de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste €4.000 zijn, net als de te verwachten vaste lasten in dezelfde periode.

Aanvragen kunnen vanaf vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020 worden ingediend via www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Hier vind je ook meer informatie over de voorwaarden.

Deze eenmalige tegemoetkoming voor ondernemers geldt sinds 7 april ook voor zeil- en surfscholen. Lees hier meer.


Noodmaatregel voor Overbrugging Werkbehoud

Dinsdag 31 maart is door het kabinet de tijdelijke Noodmaatregel voor Overbrugging Werkbehoud (NOW) gepresenteerd. Via deze regeling kunnen werkgevers die zijn getroffen door de coronacrisis onder bepaalde voorwaarden subsidie aanvragen voor loonkosten.  De belangrijkste uitgangspunten zijn dat er minimaal 20% omzetverlies is over een periode van drie maanden en dat het loon van de betrokken werknemers gewoon wordt doorbetaald. Afhankelijk van de omzetdaling kan de subsidie oplopen tot 90% van de loonkosten. De subsidie kan ook worden aangevraagd voor flexwerkers en oproepkrachten. 

Het is de bedoeling dat de subsidie vanaf 6 april via het UWV kan worden aangevraagd, maar men waarschuwt voor grote drukte bij het digitale loket en mogelijke aanloopproblemen door de korte tijd waarin de regeling is opgetuigd. Daarom wordt opgeroepen om de aanvragen te spreiden. Meer informatie is te vinden via https://www.uwv.nl/werkgevers/veelgestelde-vragen/coronavirus/detail/now 


Uitstel aflossingsverplichtingen

Informeer je hiervoor bij jouw bank of geldschieter. De website van SWS (Stichting Waarborgfonds Sport) is ook behulpzaam. Lees hier meer over uitstel van aflossingsverplichting.


Bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst

Je kunt de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Stuur daarvoor een brief aan de Belastingdienst. In de brief vraag je om uitstel van betaling en geef je aan dat je door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat jouw verzoek is ontvangen, stoppen de invorderingsmaatregelen. Je krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoef je niet te betalen. 

Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor jouw vereniging te kort. Dan kan je ook voor een langere periode uitstel aanvragen. De Belastingdienst vraagt dan om nog aanvullende informatie aan te leveren (eventueel een verklaring van een derde deskundige). Hierover volgen nog inlichtingen via de website van de Belastingdienst. Het kabinet wil de administratieve lasten van het aanvragen van uitstel van betaling zo beperkt mogelijk houden. Voor de eerste 3 maanden is dus geen verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld een accountant of brancheorganisatie) nodig.

Hieronder lees je waarmee je rekening moet houden wanneer je bijzonder uitstel van betaling wilt aanvragen. 

Wanneer kan ik uitstel aanvragen?
Je kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen uitstel aanvragen. Dit betekent dat u uitstel kunt aanvragen nadat u aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen.

Waar stuur ik mijn verzoek om uitstel naartoe?
Stuur je verzoek om uitstel met motivering naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen


Opschorten huur- en pachtverplichtingen bij de gemeente

Iedereen in de sport wordt door de maatregelen geraakt: de sporters, de clubs, de bonden en ook andere sportaanbieders. Laten we dat vooral samen zien op te lossen, samen met de maatschappelijke partners zoals de gemeenten, de rijksoverheid en NOC*NSF. Er is op dit moment nog geen generieke afspraak met gemeenten. Er wordt wel over gesproken. Mocht je als vereniging in de problemen komen dan adviseren wij dit onderwerp bespreekbaar te maken bij jouw gemeente.

Deel dit artikel:

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond