Zuidlaardermeer dreigt verloren te gaan voor waterrecreatie

“Als het zo doorgaat, zou het hele Zuidlaardermeer verloren kunnen gaan voor de vaar- en waterrecreatie."

26 januari 2021

We schreven eerder een blog over het afstemmen van bedieningstijden in de provincie Groningen om deze toegankelijker te maken voor de recreatievaart. Nu blijkt dat dit niet het grootste probleem is ten aanzien van de watersport in de provincie Groningen.  Er moet ook afstemming komen met  natuurorganisaties. 

Dat gebeurt nu niet. De provincie Groningen en het waterschap Hunze en Aa’s steken bijvoorbeeld op dit moment veel energie in verduurzaming van natuur. Het waterschap heeft daarvoor uitgebreid overlegd met verschillende natuurorganisaties over hun Beheerprogramma 2022-2027. Recreatief medegebruik van diezelfde natuur wordt daarbij echter geheel vergeten. Het Regioteam Groningen/Drenthe van het Watersportverbond heeft alle waterdragerssessies bijgewoond en had ook een afspraak staan om verder input te leveren, maar die afspraak werd vanuit het waterschap niet nagekomen. Zonder stem vanuit de (water)recreatie zou dat tot gevolg kunnen hebben dat hele regio’s verloren gaan voor de waterrecreatie en de watersport. 

Zuidlaardermeer verloren voor waterrecreatie

Gerard Vloothuis, Regiovertegenwoordiger Groningen/Drenthe van het Watersportverbond: “Als het zo doorgaat, zou het hele Zuidlaardermeer verloren kunnen gaan voor de vaar- en waterrecreatie. De provincie wil het waterpeil verlagen om de vegetatie te laten herstellen. Dat zou betekenen dat doorvaart niet meer mogelijk wordt. Het meer is al sinds begin 19e eeuw een belangrijk recreatiegebied. Het kan toch niet dat het meer dichtgroeit met waterplanten en dat er geen oplossing komt voor de waterpeilverlaging.” 

Ook doorvaart naar andere regio’s bedreigd

De plannen voor het het Zuidlaardermeer hebben niet alleen lokale gevolgen. Dit meer is een belangrijke doorvaartroute naar andere vaarwegen in Groningen. Dus deze eenzijdige input van natuurorganisaties om voor behoud van de natuur het waterpeil te verlagen, heeft dus niet alleen gevolgen voor de waterrecreatie op het Zuidlaardermeer, maar ook op bijvoorbeeld het Foxholstermeer en zelfs de stad Groningen. 

Het regioteam  heeft met steun van HISWA Recron en de ANWB  schriftelijk een dringend beroep gedaan op Hunze en Aa’s en de provincie Groningen om een evenwichtige afweging te maken tussen natuur en recreatie bij eerder genoemde en andere visies. “Watersporters gaan juist varen om in de natuur te zijn. Vele watersporters zijn lid van organisaties als de Vogelbescherming en Natuurmonumenten. Als deze natuur niet meer toegankelijk is, valt dat draagvlak snel weg,” aldus Vloothuis.

Deel dit artikel:

Uitgelichte artikelen

Zuidlaardermeer dreigt verloren te gaan voor waterrecreatie