Plannen en verslagen

Download hier de jaarplannen en -verslagen over de afgelopen drie jaar en het lopende jaar.

Plannen en verslagen

De door de ALV goedgekeurde jaarplannen en -verslagen van de afgelopen drie jaar en het lopende jaar kunt u hieronder vinden.

 

2024

Jaarplan 2024

Watersportagenda 2032

Begroting 2024

 

2023

Jaarplan 2023
Begroting 2023

 

2022

Jaarverslag 2022 (incl. jaarrekening 2022)
Meerjarenbeleid 2020-2022
Jaarplan 2022
Begroting 2022

 

2021

Jaarverslag 2021 (incl. jaarrekening 2021)
Jaarplan 2021
Begroting 2021

 

2020

Jaarverslag 2020 (incl. jaarrekening 2020)
Jaarplan 2020
Begroting 2020

 

 

Bent u op zoek naar eerdere plannen en verslagen? Neem dan contact met ons op. Stuur hiervoor een e-mail naar service@watersportverbond.nl.

De partners van het Watersportverbond