Plannen en verslagen

Download hier de jaarplannen en -verslagen over de afgelopen drie jaar en het lopende jaar.

Plannen en verslagen

De door de ALV goedgekeurde jaarplannen en -verslagen van de afgelopen drie jaar en het lopende jaar kunt u hieronder vinden.

 

2023

Jaarplan 2023
Begroting 2023

 

2022

Meerjarenbeleid 2020-2022
Jaarplan 2022
Begroting 2022

 

2021

Jaarverslag 2021 (incl. jaarrekening 2021)
Jaarplan 2021
Begroting 2021

 

2020

Jaarverslag 2020 (incl. jaarrekening 2020)
Jaarplan 2020
Begroting 2020

 

2019

Jaarverslag 2019
Jaarrekening 2019
Jaarplan 2019
Begroting 2019

 

Eerdere plannen en verslagen zijn opvraagbaar bij het secretariaat. Stuur hiervoor een e-mail naar secretariaat@watersportverbond.nl.

De partners van het Watersportverbond