Regioteam Zuid-Holland

De regio Zuid-Holland bestaat uit de volgende vaargebieden: Zuid-Holland boven de Nieuwe Waterweg, Westland, Rotterdam, Krimpenerwaard, Ridderkerk, Reeuwijkse Plassen, Kagerplassen en Braassemermeer

De regio Zuid-Holland bestaat uit de volgende vaargebieden: Zuid-Holland boven de Nieuwe Waterweg, Westland, Rotterdam, Reeuwijkse Plassen, Kagerplassen en Braassemermeer

Als watersporter ben je erbij gebaat dat bruggen en sluizen in een ‘groene schutgolf’ worden bediend. Op veel plaatsen in de regio Zuid-Holland is dat gelukkig al het geval. Ieder jaar controleert regioteam Zuid-Holland de plannen van ProRail voor de brugbedieningstijden voor het daaropvolgende jaar. Bij negatieve wijzigingen wordt er samen met ProRail naar een oplossing gezocht. Voor actuele stremmingen van vaarwegen en bruggen kun je kijken op de website www.vaarweginformatie.nl.

Regioteam Zuid-Holland houdt in de gaten dat bestaande aanlegplaatsen worden onderhouden. Daarnaast maakt Regioteam Zuid-Holland zich hard om het aantal aanlegplaatsen uit te breiden.

Het 5 puntenplans van het regioteam Zuid-Holland voor 2022:
 • Elk lid van onze WSV in de provincie ontvangt en waardeert onze direct marketing vol lokaal waternieuws en verbondsinformatie.
 • Het fijnmazige netwerk in ZH wordt uitgebreid met 3 verbindingen.
 • De Rotterdamse Plassen hebben een integraal gemeentelijk beheersplan waarin waterareaal waterdiepte en (boven de waterplanten) letterlijk benoemd.
 • De Omgevingsvisie van de PZH; Gemeente Kaag&Braasem, Rdam en Bodegraven-Reeuwijk hebben het waterlichaam waar met regelmaat wedstrijden worden gehouden benoemd als wedstrijdwater in de visie.
 • De bestuurders van  verenigingen in ons gebied, zoals Kaag, Braassem en Nieuwkoop, zijn blij met zienswijzen op waterplanten en maaibeleid lokaal.

 

Het regioteam bestaat uit de volgende leden (klik op een naam voor meer informatie):
 • Paul Smelt: regiovertegenwoordiger, provincie, gemeenten, waterschappen en recreatieschappen; Watersportverenigingen Reeuwijk & Krimpenerwaard. Tel: (06) 18 88 50 03. E-mail: paul.smelt@watersportverbond.nl
 • Adri van der Hoeven: motorboot. Nieuwe Waterweg en grote rivieren, Port of Rotterdam en Rijkswaterstaat

 • Dolf Wemmers: peddelsport

 • Herman van Huis: peddelsport

 • Toon Mul
 • Chris Stoffer

Het regioteam Zuid-Holland werkt nauw samen met de KNRB (Jan Klapwijk), de NKV (Hans van der Hulst) en de TKBN (Jan Eggens).

 

De partners van het Watersportverbond