Regioteam Groningen/Drenthe

Als watersporter ben je erbij gebaat dat het vaarwater toegankelijk en bevaarbaar is. Op veel plaatsen in de regio Groningen/Drenthe is dat gelukkig al het geval.

De regio Groningen/Drenthe bestaat uit de volgende vaargebieden: De gehele provincie Groningen, Lauwersmeer, Eems/Dollard en de provincie Drenthe.

De doorvaarbaarheid van het Noord-Willemskanaal tussen het Drentse Hoofdvaart en de stad Groningen is in gevaar. Reden: de nieuwe dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen en ProRail​ tussen Groningen en Leeuwarden. Volgens de nieuwe plannen gaat de spoorbrug bij Groningen slechts twee keer per uur twee minuten open. In de oude situatie ging de spoorbrug twee keer per uur acht minuten open. Voor regioteam Groningen/Drenthe is dat onacceptabel. Het regioteam trekt bij diverse overheden aan de bel om de belangen van de scheepvaart veilig te stellen.


Focus:

Als watersporter ben je erbij gebaat dat het vaarwater toegankelijk en bevaarbaar is. Op veel plaatsen in de regio Groningen/Drenthe is dat gelukkig al het geval. Het regioteam heeft zich ingespannen om in onbruik geraakte vaarverbindingen in Noord-Oost Groningen en de Veenvaart in Drenthe te herstellen en toegankelijk te maken. Het regioteam spant zich ook in om het kanovaren in aantrekkelijke gebieden mogelijk te maken. Westerwolde, de Onlanden bij Peize en het Lauwersmeergebied zijn daar voorbeelden van.

Het Lauwersmeer, het Zuidlaardermeer en het Leekstermeer zijn sinds een aantal jaar Natura 2000-gebied. Om bepaalde dieren en planten te beschermen mag je als watersporter niet overal komen. Regioteam Groningen/Drenthe komt op voor de belangen van de watersporters en zoekt naar een goede balans tussen mens en natuur.

Regiovertegenwoordiger

Gerard Vloothuis, e-mail: groningen@watersportverbond.com.

De partners van het Watersportverbond