Regioteam Zuid-Holland-Midden

Het regioteam Zuid-Holland-Midden bestaat uit de volgende vaargebieden: Zuid-Holland tussen de A12 en Nieuwe Waterweg, Westland, Rotterdam, Reeuwijkse Plassen.

De regio Zuid-Holland-Midden bestaat uit de volgende vaargebieden: Zuid-Holland tussen de A12 en Nieuwe Waterweg, Westland, Rotterdam, Reeuwijkse Plassen.

Als watersporter ben je erbij gebaat dat bruggen en sluizen in een ‘groene schutgolf’ worden bediend. Op veel plaatsen in de regio Zuid-Holland-Midden is dat gelukkig al het geval. Ieder jaar controleert regioteam Zuid-Holland-Midden de plannen van ProRail voor de brugbedieningstijden voor het daaropvolgende jaar. Bij negatieve wijzigingen wordt er samen met ProRail naar een oplossing gezocht. Voor actuele stremmingen van vaarwegen en bruggen kun je kijken op de website www.vaarweginformatie.nl.

Regioteam Zuid-Holland-Midden houdt in de gaten dat bestaande aanlegplaatsen worden onderhouden. Daarnaast maakt Regioteam Zuid-Holland-Midden zich hard om het aantal aanlegplaatsen uit te breiden.


Regiovertegenwoordiger

Paul Smelt 06 18885003, e-mail: zuid-hollandmidden@watersportverbond.com

De partners van het Watersportverbond