BLOG: Wat vinden wij van een brug over het IJ?

18 september 2020

Door Hedwich Kuipers, coördinator Belangenbehartiging Watersportverbond

Amsterdam groeit. Vooral Amsterdam-Noord met meer inwoners, huizen en dus ook meer verkeersbewegingen. Daarom wil de gemeente een nieuwe oeververbinding tussen Noord en het Centrum maken. Hiervoor zijn meerdere opties: een brug, tunnel of bijvoorbeeld een uitgebreider veerpont netwerk. Als Watersportverbond dienen wij natuurlijk het belang van de watersporter. Dat betekent niet dat wij tegen dergelijke plannen van de gemeente zijn. Wij willen echter wel aan tafel zitten om mee te praten om ervoor te kunnen zorgen dat de watersporter nog probleemloos zijn hobby kan uitoefenen. Afgelopen week hebben we daarom weer een zienswijze ingediend waarin we nogmaals wijzen op onze mening, zorgen en voorwaarden. 

Het was een uitdrukkelijke wens van B&W van Amsterdam om een fietsbrug te bouwen en nog wel in een smal en bochtig deel van het IJ. Daardoor was er een groot conflict ontstaan tussen de gemeente Amsterdam aan de ene kant en het Havenbedrijf Amsterdam en Rijkswaterstaat aan de andere kant. Hierdoor ontstond een impasse. Om hieruit te komen is er een Adviescommissie Oeververbindingen Rijkswateren Amsterdam ingesteld, die een bindend advies moest uitbrengen. In dit inmiddels uitgebrachte advies staat onder andere om bruggen vanwege hogere containerschepen op die maat te ontwerpen, en nog belangrijker, om ze dan in een recht en overzichtelijk deel van het IJ aan te leggen. Verder is er geadviseerd om de mogelijkheid voor de bouw van een tunnel te overwegen en sommige veerdiensten uit te breiden. In de discussie die de afgelopen jaren is gevoerd hebben wij daar steeds voor gepleit. 

Als Watersportverbond dienen wij het belang van de watersporter. Dat betekent niet dat wij tegen dergelijke plannen van de gemeente zijn.

Wij willen natuurlijk invloed houden op de voorwaarden van de brug. Naast al onze eisen aan een brug die de adviescommissie heeft overgenomen hebben wij als Watersportverbond aangedrongen op een bedieningsregime dat aansluit op dat van de Schellingwouderbrug. Zo kun je toch nog vlot doorvaren. En als je even niet kunt doorvaren, moeten er voldoende en veilige wachtplaatsen met golfbrekers zijn, waar je boot niet meteen loslaat als er een groot vrachtschip voorbij vaart. Tenslotte, op het moment dat de bouw van een brug van start gaat, willen wij dat dit dit buiten het vaarseizoen gebeurt en dat de vaarweg niet wordt afgesloten. 

De plannen voor de oeververbinding kwamen voor het eerst in 2015 op tafel. Ons regioteam West-Holland is dermate aangesloten dat we direct als stakeholder werden gezien. We zitten nog steeds aan tafel. We praten dus nog steeds mee. Dit is echter, zoals zoveel projecten, een project van de lange adem. Het voortraject duurt al vijf jaar. En de brug ligt er voorlopig nog niet. Watersporters merken nog niets van deze plannen voor een oeververbinding. Maar wij voeren al een paar jaar overleg en hebben meerdere zienswijzen ingediend om er voor te zorgen dat Amsterdam voor de watersport goed bereikbaar en makkelijk te passeren blijft. (denk aan de Staande Mast Route) 

Wil je weten wat we nog meer in en om Amsterdam mee bezig zijn? Kijk dan op onze website

Uitgelichte artikelen

In mijn regio

De partners van het Watersportverbond