Veelgestelde vragen over het ICP

Lees hier de meest gestelde vragen over het ICP.

FAQ over herziening ICP

Ja, je kan hier nog mee varen. Het ICP kan worden gebruikt in landen die de resolutie hebben geaccepteerd. Klik hier voor een overzicht van de landen waar het ICP geldig is. In deze landen kan je varen in de binnen- en kustwateren. Mocht je naar een land willen varen dat het ICP niet accepteert, dan raden wij aan om een officiële registratie aan te vragen. Dit is een zogenaamde zeebrief. Deze wordt overal ter wereld en op zee geaccepteerd. Klik hier voor meer informatie over de aanschaf van een zeebrief.

Het ICP is twee jaar geldig. Vanaf 1 maart 2021 komt er een aangescherpt aanvraagprocedure. Het ICP kan vanaf 1 maart 2021 aangevraagd worden door natuurlijke personen met een Nederlands nationaliteit of natuurlijke personen die minstens vijf jaar in Nederland wonen. Daarnaast zullen er meer documenten gevraagd worden bij een ICP aanvraag.

 Vanaf 1 maart 2021 komt een aangescherpt aanvraagprocedure. Op dit moment wordt op onze website en webshop gewerkt aan de aanpassingen. We raden u aan om het ICP aan te vragen vanaf 1 maart 2021. Klik hier om een ICP aan te vragen. 

Het HIN-nummer is het unieke identificatienummer waarvan een vaartuig volgens de CE-markering na 1998 van moet zijn voorzien. HIN (Hull Identification Number) wordt ook wel CIN (Craft Identification Number) of WIN (Watercraft Identification Number) genoemd. 

Het HIN-nummer is vaak te vinden rondom de spiegel of romp van uw vaartuig. 

Bij een zelfbouw vaartuig is vaak geen HIN nummer aanwezig. U kunt dus niet voldoen aan alle eisen die er gesteld worden tijdens de aanvraag als uw zelfbouw vaartuig is gebouwd na 1998.

U mag tijdens de aanvraag op de webshop bij het veld HIN nummer 'zelfbouw vaartuig' invullen. In dat geval is het verplicht om de juiste motorgegevens in te voeren inclusief motorserienummer welke ook vermeld dienen te staan op het eigendomsbewijs. Vervolgens voegt u bij foto HIN nummer opnieuw de foto van het vaartuig toe.

Klik hier om te lezen hoe je je kan uitschrijven voor het ICP. 

Een zeebrief is het bewijs van nationaliteit van het zeeschip en vergelijkbaar met een paspoort voor een zeeschip. Voor zeeschepen die commercieel varen is het verplicht. Pleziervaartuigen kunnen ook een zeebrief aanvragen. Hiermee kan je overal te wereld varen. Lees hier meer over de zeebrief en het aanvragen daarvan.

De aanvraag van een zeebrief gaat via Inspectie Leefomgeving en Transport. Eén van de voorwaarde is dat je het schip laat opnemen in het Nederlands Kadaster. Op deze website vind je de procedure. De aanvraag van een zeebrief gaat niet via het Watersportverbond.

Het ICP is géén bewijs van nationaliteit. Het is enkel een registratiebewijs die geldig is binnen Europese kustwateren en binnenvaarten. Niet alle landen accepteren het ICP. Check hier welke landen het ICP accepteren.

De aanvraag van een zeebrief gaat via Inspectie Leefomgeving en Transport. Één van de voorwaarde is dat u het schip laat opnemen in het Nederlands Kadaster. Op deze website vindt u de procedure. De aanvraag van een zeebrief gaat niet via het Watersportverbond.

In Italië is het ICP niet geldig. Ga je toch naar Italië met een ICP dan riskeer je dat je boot wordt vastgelegd met kostbare procedures als gevolg. Er is zelfs een mogelijkheid dat je wordt aangehouden. Wij raden daarom iedereen af om met alleen een ICP naar Italië te varen. Op dit moment is de enige optie om wel in en rond Italië te varen een zeebrief. Kijk hier voor meer informatie over de zeebrief

Haal je boot uit Italië weg of voorzie deze van de juiste documentatie. Op dit moment is het enige alternatief op het ICP een (voorlopige) zeebrief. Als dat niet kan is er op dit moment geen oplossing. Wij dringen er met regelmaat op aan dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met Italië tot een alternatief komt op het ICP.

Op aandringen van het Watersportverbond komt het Ministerie met het volgende advies in deze situatie:

Neem met spoed contact op met het Kadaster en vraag naar een teboekstelling van het schip onder Nederlandse vlag. Hiervoor is naast de aanvraag voor de teboekstelling ook de aanvraag registratie pleziervaartuig van ILT met de vereiste documenten nodig. Deze treft u hier. Beide aanvragen moeten vervolgens worden ingediend bij het Kadaster. Het Kadaster verwerkt de aanvraag en stuurt het dan naar het ILT om de registratie te starten. Tegelijkertijd  is een spoedverzoek per mail via registratie@ilent.nl voor een voorlopige zeebrief noodzakelijk.

Varen in landen die het ICP niet accepteren maar waar het voorheen niet tot problemen leidde , is geheel op eigen risico. Het enige alternatief op dit moment om zonder risico in deze landen te varen is de zeebrief

De Brexit heeft geen gevolgen voor uw ICP in de zin dat deze geldig is en blijft in het Verenigd Koninkrijk. Let wel op dat er andere douane regels gelden per 1 januari 2021. Lees hier over de gevolgen van de Brexit voor varen van en naar het Verenigd Koninkrijk.

FAQ - ICP

Het ICP is een officieus eigendomsbewijs dat je iedere twee jaar verlengt. Ga naar:  deze pagina voor meer informatie over het verlengen van je ICP.

Het kan zijn dat je de boot verkocht hebt en een bewijs van uitschrijving nodig hebt. Ga naar deze pagina voor meer informatie.

Ga naar deze pagina

Ga naar deze pagina voor meer informatie over het wijziging van het ICP

Een ICP uitschrijving is niet altijd verplicht. Mocht je jouw boot verkopen aan een buitenlander, dan zal de nieuwe eigenaar een uitschrijving nodig hebben om de boot in eigen land te kunnen registreren.

Wanneer je een uitschrijving wenst te ontvangen van de verkochte boot, dan vraag je een 'ICP uitschrijving' aan. Voor de nieuwe gekochte boot vraag je een 'ICP reguliere- of spoedaanvraag' aan.

In Nederland is voor de meeste categorieën pleziervaartuigen geen vlaggenbrief verplicht. Binnen Europa is het daarentegen in vrijwel alle landen verplicht om over een officieel registratiebewijs te beschikken.

Om bovenstaande redenen is het ICP in het leven geroepen. Met het ICP kun je met jouw pleziervaartuig binnen een groot aantal Europese binnen- en kustwateren varen.

Een ICP is uitdrukkelijk geen bewijs van nationaliteit en registratie zoals de zeebrief en geeft niet het recht de Nederlandse vlag te voeren.

Ondanks dat je ICP verlopen is, kan je het ICP verlengen via deze link.

Mocht je over een oude ICP van de ANWB beschikken, dan is deze niet bij ons bekend. Je kan een nieuwe 'ICP reguliere- of spoedaanvraag' doen.

Je kan altijd een ICP aanvragen op het moment dat je de Nederlandse nationaliteit hebt of (aantoonbaar) langer dan vijf jaar in Nederland woont. Vanaf 1 maart 2021 moet een vertegenwoordigersverklaring overlegd worden. Als Nederlanders woonachtig in het buitenland moet u over een Nederlandse vertegenwoordiger woonachtig in Nederland beschikken.

Een ICP reguliere aanvraag versturen wij per post binnen 10 werkdagen. Een ICP spoedaanvraag versturen wij per post binnen 5 werkdagen mits alle gevraagde documenten compleet zijn.

De partners van het Watersportverbond