Wedstrijdsport

Organiseer competitie op het water

Klassen

Nederland telt een rijke historie aan watersport. Dat is terug te zien in de grote diversiteit van eenheids- en ratingsklassen in Nederland. Wij hebben maar liefst 119 verschillende klassen geregistreerd, waarvan 80 officiële klassenorganisaties zijn. We onderscheiden een aantal soorten klassen.

Olympische Klassen
De klassen die officieel op de Olympische Spelen uitkomen, vallen onder deze categorie. De huidige olympische klassen zijn: Finn (m), Laser (m), Laser Radial (v), 470 (m), 470 (v), 49-erFX (v), 49-er (m) Nacra 17 (mixed), RS:X (m), RS:X (v). Bekijk hier een overzicht van olympische klassen.

Internationale Klassen
De internationale klassen behelzen klassen als de Laser, Optimist, J22, RS:X waar internationaal in gezeild wordt, maar ook in Nederland grote populariteit genieten. Het beheer van de klassenvoorschriften ligt bij World Sailing. Bekijk hier een overzicht van internationale klassen.

Nationale klassen
Deze klassen vertegenwoordigen het erfgoed van Nederland en zijn een verzameling aan klassen waarvan de oorsprong in Nederland ligt. Het beheer van de klassenvoorschriften ligt bij het Watersportverbond. De Regenboog, 16m2, Flits, Schakel en Valk zijn hier goede voorbeelden van. Bekijk hier een overzicht van internationale klassen.

Eenheid of Rating
In een eenheidklasse zijn alle boten identiek. Denk hierbij aan klassen als de Pampus, Laser, Finn of 470. In Rating klassen wordt wedstrijd gevaren tussen verschillende boten die gecompenseerd worden door een handicapsysteem. Dit zijn klassen als ORC , IRC en V/VA.

Klassenvoorschriften
Het beheer van de klassenvoorschriften van internationale en/of olympische klassen ligt bij World Sailing. Bekijk hier de klassenregels van internationale en olympische klassen. Het Watersportverbond beheert de klassenvoorschriften van alle nationale klassen. Bekijk hier de klassenregels van nationale klassen.

Per 30 oktober 2019 wordt een herzien Reglement Erkennen en Afvoeren van Klassen van kracht.

Wil jij weten waar een klasse aan moet voldoen om een officiële klassen te kunnen zijn? Download dan de Regels voor een klassenorganisatie.

Background