Evert Jochemsen nieuwe regiovertegenwoordiger IJsselmeer/Markermeer

30 september 2021

Het Watersportverbond heeft zestien regioteams verspreid over heel Nederland die bestaan uit meerdere teamleden en een regiovertegenwoordiger. De regioteams  zetten zich in voor de watersport in hun regio op het gebied van toegankelijk, schoon en veilig vaarwater. Op vrijwilligersbasis ondersteunen deze watersportliefhebbers in hart en nieren de watersportverenigingen. In de rubriek ‘in mijn regio’, stellen ze zich aan je voor.

 

Deze week spreken we Evert Jochemsen. Per 1 oktober neemt hij de functie van regiovertegenwoordiger IJsselmeer/Markermeer over van Dinand de Ridder, die de functie ruim vier jaar bekleedde (hij was daarvoor drie jaar regioteamlid).

  • Naam: Evert Jochemsen
  • Expertise: ondernemer in de persluchttechniek voor de industrie, off shore en gas industrie.
  • Vereniging: Watersportvereniging Lelystad
  • Watersport: zeilen
  • Betrokken bij het Watersportverbond sinds: 2010

Hoe ben je in een zeilen beland?

Het begon in de jaren ‘90 toen mijn kinderen gingen wedstrijdzeilen. Ik werd team manager en raakte ook verzeild in de organisatie van zeilevenementen, zoals het WK in Hoorn. Op een goed moment ben ik zelf steeds meer gaan zeilen en werd ik lid van WV Lelystad. Daar kwamen problemen in het bestuur en vanuit mijn ervaring als bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Wieler Unie (KNWU), werd mij gevraagd als nieuwe voorzitter rust en vertrouwen terug te brengen op de vereniging.

 

Hoe ben je regiovertegenwoordiger geworden?

Ten tijden van mijn bestuursfunctie van de KNWU kwam ik het Watersportverbond regelmatig tegen in het kantoorgebouw, waar beide zetelden. Na de KNWU raakte ik steeds meer betrokken bij het Watersportverbond en heb ik mij bezig gehouden met de statuten en het huishoudelijk reglement. Ik had daardoor contact met het bestuur en die vroegen of ik meer zou willen doen voor het Watersportverbond. Toen kwam de functie Regiovertegenwoordiger IJsselmeer/Markermeer voorbij. Ik heb daarover veel gesproken met Christoffer. Dat klikte en ik kan me goed vinden in de lijn die hij uitzet. Ik vind het een eer en erg leuk dat ik het stokje van Dinand mag overnemen.

 

Waar wil je je voor gaan inzetten in jouw regio?

Als voorzitter van WV Lelystad had ik wel contact met het regioteam, maar dat was heel sporadisch. Dat vindt ik één van mijn taken, het contact met vereniging aanhalen en verbeteren. Ik wil graag oor hebben voor problemen waar verenigingen mee worstelen en ze informeren over wat er speelt. Ik heb al een afspraak met de Kustzeilers staan. Dat is een van de verenigingen die wil praten. Daar wil ik graag tijd aan besteden.

Daarnaast merk ik dat de problematiek van de regio veelal gelijk is aan die van de Noordzee en Delta. Dat zijn grote issues. We praten bijna niet over brug- en sluisbedieningstijden. Wel over het waterpeil, de waterplanten, de energietransitie en het dichtgooien van het Markermeer voor de bouw van huizen, zoals onlangs door een politicus werd geroepen. En over de eilanden die men wil aanleggen. Ik ben hier niet per sé tegenstander van, maar ik vind wel dat het open karakter van beide meren moet blijven bestaan. Ook praten we mee met de werkgroep Gebiedsagenda IJsselmeer 2050.

 

Wat maakt jouw regio, IJsselmeer/Markermeer zo bijzonder?

Het open karakter van de beide meren is zo bijzonder. Je hebt het gevoel dat je op zee vaart. Je kan uren varen midden op het IJsselmeer en dan zie ja alleen water. Dat ruime is echt uniek voor een binnen water. Daar kan ik echt van genieten.

 

Wie zitten er nog meer in jouw regioteam?

Dat zijn Rijk van Bennekom, Hottem Veenstra en Dinand de Ridder, die nog zeker een jaar betrokken blijft. We zoeken wel versterking, bij voorkeur met twee tot vier leden! We zijn op zoek naar vertegenwoordiging in de verschillende regio’s maar ook vanuit de verschillende disciplines (motorboot, kano) en ook naar expertise. Hottem is bijvoorbeeld gespecialiseerd op het onderwerp waterplanten. Dat vind ik ook erg belangrijk, kennis op een bepaald gebied. Rijk van Bennekom beheert het gebied Hoorn en ten zuiden van Hoorn.

 

Wat maakt het regioteamlidmaatschap voor de watersport zo leuk?

Voor mij is dat echt bezig zijn in de regio in combinatie met de watersport. Daarnaast lijkt het mij leuk kennis te maken met de politiek en de ambtenarij. Naar mijn idee gaan een aantal zaken erg traag en daar wil ik meer kennis van krijgen. Daarnaast krijg ik veel energie van de manier van werken zoals Christoffer die ziet vanuit het platform Recreatiesport. Hij wil de regioteams beter op de kaart zetten, meer verantwoordelijkheid geven, meer structuur aanbrengen qua rapportage en eenduidigheid realiseren qua belang van het Watersportverbond. Dit moet zich nog uitkristalliseren, maar de eerste contouren zijn zichtbaar.

Daarnaast wil ik ook graag kijken wat er landelijk te doen is voor het Watersportverbond.

 

Welke eigenschappen moet je hebben als regioteamlid?

Je moet vooral goed kunnen luisteren, op de juiste manier inbreng hebben in de discussie over de grotere issues en openstaan voor verenigingen en leden die een probleem hebben. Daarnaast eerlijk zijn in het antwoord dat je geeft. Duidelijk zijn in wat er wel en wat er niet kan.

 

Solliciteren voor een rol in het regioteam IJsselmeer/Markermeer van het Watersportverbond? Klik hier.

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond